Binnenland27 mei '22 14:55

Inspectie: gebrek aan langetermijnvisie belemmert werk politie

Auteur: BNR Webredactie

Een langetermijnvisie op de werkzaamheden van de politie is hard nodig. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid ontbreekt zo’n visie nu terwijl maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een nieuwe vormen van (inclusief) leiderschap, sturing en werkcultuur. Het gebrek hieraan staat een goede taakuitvoering in de weg. Dat blijkt uit een inspectieonderzoek van tien jaar naar onder meer de werkcultuur, taakuitvoering en leiderschap bij de politie

Uit het onderzoek blijkt dat de politie de afgelopen jaren beter in staat was om nationaal op te treden dan vóór de vorming van de Nationale politie in 2012. Dat bleek onder andere bij de aanpak van coronademonstraties en boerenprotesten. Maar bij de vorming van de Nationale Politie is de aandacht vooral uitgegaan naar het sturen op de operaties: het dagelijkse werk van de politie.

Knelpunten

'Het knelt dat er te veel van incident naar incident wordt gehandeld', zegt inspecteur-generaal Henk Korvinus. Hij stelt dat er meer geleerd moet worden van de aanpak van het ene incident om beter om te kunnen gaan met een volgend incident. 'Daarnaast is het belangrijk dat de bedrijfsvoering, ICT en financiën op orde zijn. Er moet voldoende ruimte blijven voor opsporing, en wijkagenten moeten in de wijk gewoon hun werk kunnen doen. Dat vergt een aanpak die voldoende doordacht is.'

Lees ook | Onderhandelingsakkoord politie-cao, zeker 8,5 procent meer loon

In de visie moet staan waar de politie zelf verantwoordelijk voor is, wat zij met publieke en private partners kan uitvoeren en wat ze aan geld, mensen en middelen nodig heeft. De minister van Justitie en Veiligheid, het Openbaar Ministerie en burgemeesters dienen deze samen te schrijven, stelt de Inspectie.

Aanbevelingen

Er zijn verschillende aanbevelingen gedaan om de problemen bij de politie aan te pakken. Als het aan de inspectie ligt moeten de minister en de korpschef vervolgens zorgen voor een onafhankelijke organisatie die het realiseren van de integrale visie bewaakt. 'Wij zijn niet een inspectie die er een taak voor zichzelf bij bedenkt', zegt Korvinus. 'Dat bewaken moeten mensen doen die voldoende gezag hebben. Dus personen die hun sporen hebben verdiend op het gebied van openbaar bestuur, ICT en bedrijfsvoering.' Die mensen moeten controleren of de nieuwe koers die wordt ingezet, ook wordt doorgevoerd, legt hij uit.

Podcast | Is de politie wel future-proof?

De Inspectie Justitie en Veiligheid geeft de korpschef de aanbeveling te sturen op samenwerking tussen verschillende onderdelen, omdat die nu niet goed verloopt. Daarnaast adviseert zij de korpschef een strategie op te stellen om de visie op leiderschap binnen de organisatie door te voeren.

Gerelateerde artikelen