Binnenland7 jul '22 18:14

LTO: 'Durf te praten over doelstellingen en tijdspad'

Auteur: Remy Kock

De Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland weigert over de stikstofplannen in gesprek te gaan met Johan Remkes, de door het kabinet aangewezen bemiddelaar tussen boeren en regering. Dat komt vooral omdat het kabinet op voorhand al heeft besloten dat niet over de doelen en de uitgangspunten van het stikstofbeleid kan worden gesproken.

(DIRK HOL)

En dat valt rauw op het dak van LTO-voorzitter Sjaak van der Tak, die zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken steekt. 'Wij zijn uitermate teleurgesteld in de brief van 6 juli van de beide ministers aan de Kamer, waarin letterlijk staat dat de doelstellingen, uitgangspunten, en alles wat in het coalitieakkoord staat met betrekking tot het Nationaal Programma Landelijk Gebied niet ter discussie mogen worden gesteld', stelt hij verontwaardigd. 'In plaats daarvan moet het gesprek gaan over het creëren van meer onderling begrip en het leggen van een goede basis voor verdere gesprekken. Dus het gaat wéér over begrip, maatwerk en uitvoering. Maar dat was niet ons punt.'

Tijdspad ter discussie

In plaats daarvan had Van der Tak liever een discussie gevoerd op de inhoud. 'Ons punt is juist dat je óók mag discussiëren over het doel, het tijdspad en hoe je tot dat tijdspad komt. Wat bijvoorbeeld ook niet in de brief staat, is waar de boeren enige houvast in kunnen vinden. Hoe kunnen ze hun bedrijf verduurzamen of er investeringen in doen? Als er niet over de doelen en de uitgangspunten te spreken is, dan heeft een gesprek helemaal geen zin.'

Lees ook | LTO niet blij met Remkes

Het hete hangijzer volgens Van der Tak is dan ook de verkorte termijn om die doelen en uitgangspunten te behalen. 'De regering heeft momenteel een wet die stelt dat we moeten veranderen in vijftien jaar, maar dat wordt nu teruggebracht naar zes jaar. Hoe kan een bedrijf in zes jaar veranderen in een bedrijf dat opeens wél aan alle doelstellingen voldoen. Dat is onrealistisch.'

Invloed weggooien

Van der Tak is niet bang enige invloed weg te gooien met betrekking tot de ontwikkeling van de stikstofreductieplannen - die nog niet zijn geformuleerd - door niet met Remkes om de tafel te gaan. 'Als je al direct zegt dat de doelen, het tijdspad en de manier waarop niet ter discussie staan, is er voor ons niets om over te praten. Terwijl wij dat als LTO juist aan de voorkant hebben laten weten, dat dat ontzettend belangrijk is. Om vervolgens het gesprek goed te voeren over waar een boer daarna nog naartoe kan, of over wat zijn perspectief is.'

Lees ook | Remkes 'bemiddelaar' tussen boeren en politiek, sector sceptisch

Volgens Van der Tak zijn er met vragen over het perspectief en 'toekomstbestendige landbouw' te veel onduidelijkheden voor boeren, en leent juist dat zich voor een goed gesprek. 'Maar dan moet je ook hard durven zijn en zeggen dat de doelen, het tijdspad en de manier waarop ter discussie kunnen staan.'

Deur op een kier

Hoewel de LTO-frontman zijn poot stijf houdt, blijft de deur op een kiertje staan. 'Als er gepraat kan worden over de doelstellingen - die wij niet realistisch vinden - en het tijdspad daaromheen, dan is een gesprek met Remkes mogelijk. Daarom hebben we de brief ook geschreven. Een brief is namelijk een uiterste poging om tot het begin van een oplossing te komen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen