Binnenland3 aug '22 14:38Aangepast op 3 aug '22 17:32

Officieel watertekort door droogte, verdeelplan treedt in werking

Auteurs: ANP en BNR Webredactie

Door de aanhoudende droogte heeft Nederland officieel een watertekort, zo kondigt de regering woensdag aan. Het schaarse water zal volgens wettelijke afspraken worden verdeeld, zodat dijken, veengebieden en zeer kwetsbare natuur zo lang mogelijk worden voorzien van water. In de komende weken volgen mogelijk meer maatregelen.

Sinds halverwege vorige maand was er volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al sprake van een 'dreigend watertekort'. Nu spreekt de regering van een 'feitelijk watertekort'. Daardoor wordt de zogeheten verdringingsreeks in werking gesteld. Dat is een wettelijk vastgelegde maatregel die belangrijke gebieden voorrang geeft als een beperkte hoeveelheid zoetwater wordt verdeeld. Die was al van kracht in waterschap Vallei en Veluwe, maar nu dus in heel Nederland.

Lees ook | 'Laat mensen extra betalen voor overmatig watergebruik'

Volgens Reinout van den Born van Weer.nl is het dan ook 'uitzonderlijk' droog dit jaar. 'We hadden in 2018 natuurlijk een grote droogte, 1976 is een jaar waar je het mee kunt vergelijken, en je kunt heel veer teruggaan naar 1921. Maar dan houdt het wel op met vergelijkingsjaren.'

Dat komt door een combinatie van twee factoren, legt Van den Born uit. 'In eigen land valt heel weinig regen, dat begon vanaf maart. Maar voor ons is nog veel belangrijker wat er in de stroomgebieden van de grote rivieren gebeurt, de Maas en de Rijn. Daar is het eigenlijk vanaf de afgelopen winter al heel erg droog, dus de rivierstanden zijn historisch laag.'

Prioriteit

De eerste prioriteit in het verdeelplan is om de dijken veilig te houden en om onomkeerbare schade aan de natuur en veengebieden te voorkomen. Daarna zal het zoetwater worden ingezet om de drinkwater- en energievoorziening in stand te houden. Andere belanghebbenden - zoals de industrie, landbouw en scheepvaart - sluiten later aan in de rij. 'Met name die laatste drie hebben nu al met rantsoeneringen te maken', aldus Van den Born. 'In de Achterhoek, in Zuid-Limburg en in Zeeland mag bijvoorbeeld niet meer gesproeid worden, daar gaat de oogst schade van lijden. Op de rivieren zijn allerlei maatregelen van kracht voor de scheepsvaart, en ook bepaalde grote bedrijven aan de grote rivieren worden al gerantsoeneerd als het om waterinname gaat.'

Lees ook | 'Gebruik drinkwater verantwoord, anders dreigt fors tekort'

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) schrijft woensdag ook aan de Tweede Kamer dat het Managementteam Watertekorten (MTW) voor het eerst sinds 2018 bijeen wordt geroepen. Dit team bestaat uit Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en drie ministeries en mag besluiten over maatregelen die meerdere regio's treffen of zelfs landelijk zijn.

Drinkwater

De drinkwatervoorziening komt niet in gevaar volgens de regering. Wel vraagt minister Harbers alle Nederlanders om 'goed na te denken of ze hun auto moeten wassen of hun opblaaszwembadje helemaal moeten vullen.'

Door de aanhoudende droogte waren al verschillende maatregelen van kracht. Zo geldt in delen van het land een sproeiverbod voor de landbouw. Ook mogen schepen elkaar niet inhalen op delen van de Gelderse IJssel. De vaargeul is hier smal geworden vanwege de lage waterstand. Bovendien wordt het waterpeil van het IJsselmeer zo hoog mogelijk gehouden omdat hier veel drinkwater vandaan komt.

In de jachthaven van Beusichem liggen boten in de modder. De droogte veroorzaakt een lage waterstand en zorgt voor problemen in de Lek en veel andere rivieren.
In de jachthaven van Beusichem liggen boten in de modder. De droogte veroorzaakt een lage waterstand en zorgt voor problemen in de Lek en veel andere rivieren. (ANP JEROEN JUMELET)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen