Binnenland17 aug '22 11:26

Dit moet je weten over de groepen waarmee Remkes in gesprek gaat

Auteur: BNR Webredactie

Na een roerige zomer met boerenprotesten over de stikstofreductieplannen van het kabinet, voert Johan Remkes namens de overheid het gesprek met boeren- en natuurorganisaties. De inzet van de onderhandelende partijen ligt ver uit elkaar, maar zij moeten toch tot een vergelijk zien te komen. Dit is een overzicht met de belangrijkste organisaties voor wie door de boeren de weide niet meer ziet.

LTO: de traditionele vertegenwoordiger

De Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) is de traditionele vertegenwoordiger van het boerenbedrijf. Ruim de helft van alle Nederlandse boeren over het gehele agrarische spectrum is aangesloten bij de LTO. In de gesprekken met Remkes voert LTO-voorzitter Sjaak van der Tak ook het woord namens Agractie Nederland, Dutch Dairymen Board, Farmers Defence Force, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders en Producenten Organisatie Varkenshouderij.

LTO-voorzitter Sjaak van der Tak
LTO-voorzitter Sjaak van der Tak (ANP)

Met een zeer uiteenlopende aanhang, moet de LTO een breed scala aan - overwegend kritische - zienswijzen ten aanzien van de stikstofplannen bijeenbrengen. Daarnaast heeft de LTO slechts een beperkt mandaat van de andere organisaties, eventuele afspraken toetsen zij - net als de LTO zelf - aan hun achterban.

Farmers Defence Force: mordicus tegen

Wellicht de beruchtste boerenactiegroep. De Farmers Defence Force (FDF) staat lijnrecht tegenover minister voor Stikstof en Natuur Van der Wal. De groep is zeer sceptisch over de gesprekken met Remkes en is uitgesproken over de eisen: de kritische depositiewaarden (kdw) moeten uit de stikstofwet. Hiermee zou de angel uit de stikstofwetgeving worden gehaald. De kdw is het instrumentarium waarmee de grens wordt aangegeven waarboven meer stikstofdepositie schadelijk kan zijn voor de omgeving.

Op haar eigen site schrijft FDF dat zolang de kdw's onderdeel van de wet blijven, de pogingen van premier Rutte 'het vertrouwen te herstellen al bij voorbaat zijn mislukt'. De FDF wordt geassocieerd met de meer militante demonstranten en FDF-voorman Mark van den Oever kwam herhaaldelijk in opspraak, zo vergeleek hij het lot van de boeren met dat van de Joden in de Tweede Wereldoorlog.

Mark van den Oever (FDF) links en Bart Kemps (Agractie) rechts.
Mark van den Oever (FDF) links en Bart Kemps (Agractie) rechts. (ANP)

Agractie Nederland: wel kritiek, geen geweld

Samen met de FDF is Agractie fel gekant tegen de stikstofplannen van het kabinet, en zijn zij de drijvende kracht achter demonstraties. Uit onderzoek van EenVandaag blijkt dat Agractie het standpunt van de meerderheid van de boeren lijkt te vertegenwoordigen. Net als de FDF wil Agractie de kdw's zien verdwijnen uit de stikstofwetten, het is in haar uitingen iets fijnbesnaarder dan de andere boerenactiegroepen.

Agractie heeft nadrukkelijk afstand genomen van geweld en excessen bij de protesten. 'We willen juist actievoeren binnen de kaders van die wet, dus wat ons betreft komen er geen snelwegblokkades meer.' Daarnaast heeft Agractie - in tegenstelling tot andere kritische groepen - een uitgebreid visiedocument over de toekomst van de landbouw en natuurbeheer.

Image
(ANP / Laurens van Putten)

VollGass: protest in de tuin van de minister

De actiegroep VollGass kwam in het nieuws doordat hun aanhangers in de tuin van minister Van der Wal stonden. Hun actiepunten zijn niet concreet gedefinieerd, maar op hun eigen site schrijven ze dat de groep 'opkomt voor alle agrarische ondernemers! We zullen strijden waar het nodig is!'.

Caring Farmers: een ander boerengeluid

De Caring Farmers streven ernaar 'een natuurinclusieve kringlooplandbouw in 2030' te realiseren. Vanuit hun geen klachten over de stikstofdoelen of het tijdspad, maar de boerenbelangenbehartiger vindt de focus op enkel stikstof te smal. Een sectorbrede verandering is volgens de Caring Farmers nodig om landbouw voor het klimaat, natuur, mens en dier een bijdrage te laten zijn.

Biohuis: een ander boerengeluid

Als vertegenwoordiger van biologische boeren en tuinders zit BioHuis in een interessant parket. Biologische boeren streven naar een boerenbedrijf dat meer in harmonie is met de natuur, maar ongeveer de helft van deze boerderijen staat in gebieden waar grote stikstofreductie plaats moet gaan vinden. De inzet van Biohuis bij de gesprekken is 'flexibiliteit rondom tijdspad, doelstellingen en kritische depositiewaarden', wat moet leiden tot blijvend duurzaam verdienmodel voor de Nederlandse boer'.

Natuurorganisaties

Naast alle groepen uit de agrarische sector, spreekt Remkes ook met natuurorganisaties. Zo sprak Remkes met Greenpeace, Milieudefensie, Landschappen NL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Behoud de Peel, en de Federatie Particulier Grondbezit (FPG).

Op hun beurt zijn natuurorganisaties heel kritisch op de boeren en niet van plan het toe te staan dat de overheid de stikstofdoelen afzwakt. Greenpeace dreigt zelfs in dat geval naar de rechter te stappen.

Bedrijfsleven

Daarnaast gaat stikstofbemiddelaar Remkes in gesprek het bedrijfsleven, vertegenwoordigd in Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. Het bedrijfsleven lijdt namelijk ook onder de stikstofcrisis in Nederland, doordat er amper nog gebouwd kan worden vanwege de strenge uitstooteisen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen