Binnenland5 sep '22 16:47

Advies: bereid samenleving nu voor op nieuwe coronagolf

Auteur: Jorn Lucas

De overheid moet nu al nadenken over een stappenplan met maatregelen voor een volgende coronagolf. Zo moeten er snel duidelijke besluiten worden genomen over vaccinaties, juridische instrumenten en het creëren van maatschappelijk draagvlak daarvoor.

Dat staat in een nieuw adviesrapport van veertien maatschappelijke organisaties onder leiding van de Wetenschappelijke Raad voor het regeringsbeleid (WRR), dat vandaag is gepresenteerd. Volgens het rapport moeten we leren leven met het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt. Door nu al na te denken over de moeilijke besluiten, wordt de samenleving wendbaarder.

(Unsplash)

'We zijn verrast door het coronavirus, wat we nu zeggen: be prepared', zegt Godfried Engbersen van de WRR. 'We schetsen een aantal scenario's waar overheden zich op kunnen voorbereiden.' Een van die scenario's is dat het virus steeds dodelijk wordt, of wat er gedaan moet worden wanneer heel veel mensen tegelijk ziek worden, schrijft het rapport.

Lastige keuzes onvermijdbaar

Bij een flinke opleving van het coronavirus moet het kabinet lastige keuzes niet vermijden. Deze moeten eerlijk en tijdig worden besproken. Daarbij kan ook worden gedacht aan het niet nemen van bepaalde maatregelen, al is vooraf duidelijk dat dit leidt tot overlopende ic's, zo adviseren de colleges. 'Er bestaat geen win-winsituatie tijdens een pandemie', zegt Engbersen. 'Je moet onder ogen zien welke pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden.'

Zowel het virus als maatregelen om besmettingen tegen te gaan, zoals eerder is gebeurd door scholen en horeca te sluiten, hebben grote gevolgen. Een brede maatschappelijke afweging van eventueel te nemen maatregelen is daarom belangrijk, vinden de adviescolleges.

Lees ook | Raad van State positief over coronawet, wel vragen

Tekst gaat verder onder de tweet

Oog voor kwetsbaren

Daarbij moet wel nadrukkelijk oog zijn voor kwetsbare groepen en voor brede en langetermijneffecten. 'Het is belangrijk dat beleid op meer gericht is dan op het beheersbaar houden van de belasting van de ziekenhuiszorg', staat in het rapport.

De ic-bezetting was het belangrijkste criterium bij het op- of afschalen van maatregelen zoals het dragen van mondkapjes. Inmiddels is ook duidelijk dat deze maatregelen hebben geleid tot achterblijvende schoolprestaties, mentale gezondheidsproblemen en uitgestelde zorg. Deze gevolgen moeten worden meegewogen.

Lees ook | Eerste Kamer wil meebeslissen over eventuele coronamaatregelen

Avondklok

De moeilijkste keuzes moeten nu al worden doordacht en besproken en niet vooruit worden geschoven, benadrukken de adviescolleges. 'Benut de goede tijden om de slechte tijden te doordenken.'

Maatregelen die bij een eventuele opleving door het kabinet kunnen worden ingezet - zoals een mondkapjesplicht of een avondklok - moeten wettelijk worden vastgelegd, adviseren de adviescolleges. Als het nodig is, kunnen ze meteen worden ingezet en zodra het kan, weer worden ingetrokken.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen