Binnenland7 sep '22 10:41Aangepast op 14 sep '22 13:18

Uitspraak Raad van State wéér tegenvaller voor boeren

Auteur: BNR Webredactie

De Raad van State (RvS) vindt het onzeker of 'emissiearme' stallen voor melkvee werkelijk emissiearm zijn. De uitspraak is een grote tegenvaller voor veehouders die zulke systemen gebruiken en kan verstrekkende gevolgen hebben.

De uitspraak heeft als gevolg dat boeren niet meer mogen uitbreiden met twee verschillende soorten 'emissiearme' stallen. Ook mogen er geen nieuwe vergunningen worden verleend als boeren willen omschakelen naar dit soort stallen. Alleen als blijkt dat de natuur geen schade oploopt, zou een vergunningverlening nog mogelijk zijn.

Lees ook | Komt de bouw volgende maand volledig stil te liggen?

De uitspraak heeft als gevolg dat boeren niet meer mogen uitbreiden met twee verschillende soorten 'emissiearme' stallen.
De uitspraak heeft als gevolg dat boeren niet meer mogen uitbreiden met twee verschillende soorten 'emissiearme' stallen. (ANP / ANP)

Wetenschappelijk onderzoek

De RvS baseert zijn oordeel op wetenschappelijk onderzoek waaruit blijkt dat 'de stikstofuitstoot uit emissiearme stallen waarschijnlijk hoger is dan waarvan in de regelgeving wordt uitgegaan'. Dat de uitspraak grote gevolgen heeft wordt ook beseft door de raad, maar het verwijst naar 'Europese natuurbeschermingsregels waaraan Nederland zich heeft gebonden', waardoor de raad niet anders kan besluiten.

Lees ook | 'Veel boeren moeten iets anders gaan doen'

Het ministerie van Landbouw heeft eerder al een extra onderzoek aangekondigd naar de effectiviteit de 'emissiearme' stallen. Mocht dat onderzoek andere uitkomsten tonen, dan ziet de raad nog mogelijkheden voor boeren.

'Boeren verder in onzekerheid'

Boerenorganisatie LTO Nederland constateert in een eerste reactie dat zij hierdoor 'verder in onzekerheid raken. Als lichtpuntje voor de sector ziet LTO dat de rol van innovatie bij het verduurzamen van de veehouderij "terecht niet ter discussie" staat. Het gaat in de uitspraak alleen om de uitstootcijfers van twee specifieke systemen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen