Binnenland12 sep '22 06:00Aangepast op 12 sep '22 09:57

Brandweer: zonder ingrijpen worden vele en zware natuurbranden onbeheersbaar

Auteur: Wesley Weerts

Nu de herfst officieel is begonnen en de eerste regenbuien de droge zomer verjagen, maakt de brandweer de balans op. Met tot nu toe 644 natuurbranden is een nat najaar welkom, om het record van 949 uit 2018 niet te evenaren. Maar wat de brandweer het meest zorgen baart is de omvang van de huidige bos-, duin- en bermbranden. Brandweer Nederland constateert dat het vuur door de langdurige droogte steeds meer onbeheersbaar wordt.

Brandweer in actie tijdens een grote brand in natuurgebied De Peel.
Brandweer in actie tijdens een grote brand in natuurgebied De Peel. (Rob Engelaar/ANP)

De branden in de natuur worden door het tekort aan neerslag niet alleen groter in omvang, maar ook hardnekkiger te bestrijden. 'We zien niet alleen uitbreiding van branden in termen van omtrek, maar ook de mate waarin de brand dieper de grond in kan en de daar aanwezige biomassa verbrandt', legt een woordvoerder van Brandweer Nederland uit.

'We zien zelfs dikke stukken hout en boomstammen die inmiddels zo droog zijn dat die mee kunnen branden. Deze factoren zorgen ervoor dat er meer brandstof voor de brand beschikbaar is. Branden zijn hierdoor minder makkelijk te blussen en zorgen soms voor langdurige rookoverlast, zoals onlangs in de Peel. Bovendien zien we in ‘normale’ periodes steeds vaker een lage relatieve luchtvochtigheid, waardoor de kans op extreem brandgedrag toeneemt.'

Naast het aantal branden, vreest Brandweer Nederland een bijkomend fenomeen: 'Waar wij ons vooral zorgen om maken is de onbeheersbaarheid van branden. Steeds vaker krijgen we door de klimaatverandering te maken met omstandigheden waarbij branden moeilijker te beheersen zijn.' De brandweer pleit daarom voor een soort ‘deltaplan’ om natuurbranden in ieder geval beter te kunnen beheersen.

In de laatste week van augustus vochten brandweerlieden nog tegen 79 natuurbranden in het land. In de natuur bij het Limburgse dorp Griendtsveen in de Peel brak toen een brand uit, die pas na vijf dagen onder controle kon worden gekregen.

Neerslag

Of de regen voldoende is om de problemen voor dit najaar te bezweren durft de brandweer niet te zeggen. 'Het zogenoemde ‘natuurbrandseizoen’ loopt zo ongeveer vanaf het voorjaar tot en met de zomer', legt hij uit. 'Als we dit jaar nog meer periodes zonder noemenswaardige neerslag krijgen of als de huidige droge periode nog verder wordt verlengd, dan zal het aantal natuurbranden nog fors op kunnen lopen. Als het wisselvalliger wordt, dan zal het aantal natuurbranden afnemen.'

Naast de schade aan de natuur, stelt de brandweer dat behalve omwonenden en bedrijven ook de infrastructuur in het land steeds meer impact ondervindt van natuurbranden: 'Zo is de A28 inmiddels meerdere keren volledig afgesloten als gevolg van een natuurbrand, werd het RTM-museum in Ouddorp bedreigd door een duinbrand en hebben plaatsen in de omgeving van de Mariapeel te maken met langdurige rookoverlast. Zo kan een relatief ‘kleine’ brand in hectares toch veel invloed hebben op de omgeving.'

De grootste brand van dit jaar is tot nu toe die in de Mariapeel, met naar schatting een omvang van 40 tot 45 hectare. Daarna volgt die op de Sallandse Heuvelrug, met ruim 8 hectare.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen