BNR Campagne15 feb '14 13:57Aangepast op 15 feb '14 21:16

Mona Keijzer: 'Aarzeling kabinet rond accijnzen onvoorstelbaar'

Auteur: Thijs Baas

Dat het kabinet geen knoop doorhakt over het terugdraaien van de recente accijnsverhogingen is 'onvoorstelbaar en ook een beetje dom'. Dat zegt CDA-Kamerlid Mona Keijzer in BNR Campagne.

Er gloorde enige hoop toen de nieuwe staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes gisteren aangaf aan dat het zo alllemaal niet werkt, maar uiteindelijk wordt volgens Keijzer 'de keutel toch weer ingetrokken'. "Volgens mij zetten ze niet door. Ze wachten op de evaluatie in mei."

PvdA-leider Diederik Samsom suggereerde in Pauw & Witteman om dan maar de motorrijtuigenbelating te verhogen. Maar daar ziet Keijzer geen heil in. "Dat is echt een sociaal-democratische benadering van de wereld: als de ene belasting niet goed werkt, dan verhoog je de andere. Je kunt het op een andere manier doen."

Afschuwelijke plannen
Liever zou Keijzer bijvoorbeeld zien dat de 300 miljoen euro die het kabinet heeft begroot voor arbeidsplaatsenprojectjes beter besteed wordt. "Zet die 300 miljoen nou eens in voor lastenverlaging voor MKB en voor burgers, dan komen vanzelf de consumptieve bestedingen weer op gang en heb je dit soort afschuwelijke plannen niet nodig."

Gemeenten krijgen te weinig tijd en te veel taken, meent Keijzer, en daardoor is verhoging van bijvoorbeeld de ozb mogelijk onvermijdelijk. En dat kan wat haar betreft niet de bedoeling zijn. "Sybrand Buma heeft gezegd dat zorg aan mensen moet worden gegarandeerd. Het kan niet zo zijn dat doordat dit kabinet dit soort zaken over de schutting gooit met onvoldoende geld, de lokale belastingen weer stijgen. Gemeenten moeten genoeg geld krijgen om kwetsbare burgers te ondersteunen."

Overhevelen
Je moet mensen daadwerkelijk de zorg kunnen geven die ze nodig hebben, vindt Keijzer. Ze wijst erop dat de discussie over het overhevelen van de zorg naar gemeentes al sinds 2008 loopt. En ook het CDA staat in principe achter deze maatregel, maar dan wel onder strikte voorwaarden en met langzaam oplopende bezuinigingen. "Dat is echt wel iets anders dan 25 procent korting die dit kabinet op dag één met dagopvang voor ouderen doet."

Maar als het gaat over de jeugdzorg, kunnen de gemeenten het volgens Keijzer beter doen dan 'al die instanties die nu verantwoordelijk zijn'. "Doordat de bezuiniging in stapjes oploopt kan volgens het CDA de zorg aan kwetsbare kinderen gegarandeerd worden."

Unaniem
Het CDA er overigens niet per se op uit om het kabinet te laten struikelen, zegt Keijzer. "Het land zit niet te wachten op nationale verkiezingen. Daarom ben ik niet uit op een val van het kabinet, maar er moet wel iets veranderen, want zo gaat het niet goed." Haar fractie steunde uiteindelijk unaniem de motie van wantrouwen tegen minister Plasterk. "Het gaat om het informatierecht van het parlement en een minister die je moet kunnen vertrouwen. We waren uiteindelijk unaniem met elkaar dat het zo moest."

Gerelateerde artikelen