Duurzaam20 aug '12 15:28

Manifest voor behoud Groene Hart

Auteur: Arjan Meesterburrie

Het Groene Hart moet weer een nationaal landschap worden, zonder al teveel nieuwbouw. Dat stellen bijna 100 instellingen waaronder de ANWB en Natuurmonumenten in een manifest.

Woningbouwprogramma's in het open gebied in de Randstad moeten met het oog op de vergrijzing naar beneden worden bijgesteld en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen moet tegen het licht worden gehouden, zo stellen de ondertekenaars van het manifest.

Verkiezingen
Bijna 100 instellingen op het gebied van natuur, cultuur en landschap ondertekenden het manifest dat de stichting Groene Hart maandag openbaar heeft gemaakt met het oog op de verkiezingen en de daaropvolgende kabinetsformatie.

Economische trekker
Volgens de ondertekenaars is de Randstad gebouwd rondom het Groene Hart. "Daarmee bezit de Randstad als landelijke economische trekker een kwaliteit die maar weinig metropolen in de wereld bieden: een landschappelijk fraai en ecologisch waardevol hart'', zo staat te lezen in het manifest.

Het Rijk moet dit gebied als geheel blijvend ondersteunen en beschermen. Op dit moment hebben tal van onderdelen van het Groene Hart te maken met bezuinigingen op natuur of cultuur.

Planologische grenzen
Tot de ondertekenaars behoren onder andere de ANWB, Natuurmonumenten, De 12 Landschappen, historische verenigingen en milieuwerkgroepen. Zij vinden dat de planologische grenzen van het Groene Hart niet verder mogen worden aangetast. Voor onderdelen als de Oude Hollandse Waterlinie, monumenten en bijzondere natuurgebieden moet extra bescherming worden ingesteld.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen