Duurzaam26 nov '12 05:46Aangepast op 26 nov '12 21:00

De Nigerdelta blijft een olieramp

Auteur: Mijke Hurkx

Shell en Nigeria komen beloftes om de enorme olievervuiling in de Nigerdelta aan te pakken niet na. Shell en de Nigeriaanse overheid beloofden een fonds, maar er is na een jaar nog geen cent op gestort.

Deze harde kritiek komt van de Verenigde Naties. Vorig jaar presenteerde de VN een vernietigend rapport over de al 50 jaar durende olieramp in het gebied.

Beloftes
Shell claimt alle olie in het eigen gebied op te ruimen, ongeacht de oorzaak. Of het nu is veroorzaakt door eigen lekkage, door sabotage of door diefstal.

Te weinig gedaan
Tony Attah, de tweede man van Shell in Nigeria, draait er niet omheen: sinds het verschijnen van het VN-rapport is er ook in zijn ogen te weinig gedaan om de olievervuiling aan te pakken.

Fonds
In het UNEP-rapport werd aanbevolen een fonds op te richten waarin door onder meer de Nigeriaanse overheid en Shell in totaal 1 miljard dollar zou worden gestort. Met dat geld zou de komende 5 jaar de olievervuiling in de Niger Delta worden aangepakt. Maar van dat fonds is nog niets terechtgekomen, zegt Henrik Slotte namens de VN. Er wordt al een jaar lang veel gesproken, maar feitelijk niets gedaan.

Wie aan zet?
Attah blijft erbij dat de Nigeriaanse overheid als eerste aan zet is. Shell werkt in de Nigerdelta in een joint venture. De Nigeriaanse overheid is de grootste partner in dat samenwerkingsverband. En zolang de Nigeriaanse overheid niet in actie komt, en Shell wacht op de overheid, gebeurt er volgens Slotte weinig om de milieuramp in de Niger Delta echt aan te pakken.

Onaanvaardbaar
De situatie is onaanvaardbaar, vindt PvdA-Tweede Kamerlid Jan Vos. "Dat is onacceptabel voor de Nigeriaanse overheid, maar ook onacceptabel voor Shell. Shell is een Brits-Nederlands bedrijf dat de mond vol heeft over maatschappelijk verantwoord ondernemen en dan blijkt dat iets als het nakomen van internationaal gemaakte afspraken gewoon niet wordt gedaan."

"Het is heel merkwaardig dat ze wel kunnen samenwerken om olie te winnen, en niet kunnen samenwerken om die olie vervolgens op te ruimen. Het maakt mij niet uit of ze dat doen door een fonds te creëren of dat ze gewoon beginnen om die olie op te ruimen." Vos zal morgen overleggen met minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij zal er bij haar op aandringen de Nigeriaanse overheid erop te wijzen dat de veiligheid in het gebied moet worden gegarandeerd.

Nieuwe Waterweg
De pijpleidingen zijn grotendeels verouderd, ze worden gesabotteerd en bovendien heeft de bevolking heel veel last van de milieuproblemen die daar ontstaan. "Het is één van de mooiste natuurgebieden ter wereld, waar ook onze vogels uit het Waddengebied overwinteren. In het drinkwater zit tot 900 keer de toegestane hoeveelheid benzeen. Als dit op de Nieuwe Waterweg zou gebeuren, zouden we het ook niet toestaan."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen