Duurzaam19 nov '12 17:40

Multinationals willen betalen voor CO2

Auteur: redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Meer dan honderd van ’s werelds grootste bedrijven pleiten voor CO2-belasting als stimulatie om investeringen te doen in CO2-arme technologie en innovatie.

Onder ander Shell, Unilever en EDF Energy ondertekenden een communiqué over de CO2-prijs. Daarmee roepen de multionationals overheden op om een globale CO2-prijs te introduceren en zo de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

Koolstofprijzen sleutelrol
Volgens de multionals zal de invoering van een CO2-belasting er toe leiden dat maatregelen die broeikasgas reduceren zo snel mogelijk zullen worden toegepast. Volgens de voorzitter van Shell Uk moet de invoering van CO2-prijzen bij de aankomende VN-klimaatconferentie in Doha een sleutelrol spelen.

Tijdens de klimaatconferentie zullen deelnemende landen praten over uitbreiding van het Kyotoprotocol, de overeenkomst die ten gronslag ligt aan de globale CO2-markt. De EU en Australië zijn al bereid om te tekenen voor een uitbreiding. Het wachten is nog op de vervuilers China en de VS.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen