Duurzaam10 apr '12 17:06

Investeringsbereidheid duurzaam 71% onder bedrijven

Auteur: redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Onder Nederlandse bedrijven bestaat een positieve houding naar energiebesparende of -opwekkende maatregelen: 71 procent van de Nederlandse ondernemingen zegt te willen investeren.

Dat blijkt uit een enquête van VNU Exhibitions en Energiemedia onder 4.600 respondenten uit het Nederlandse bedrijfsleven.

Van de ondervraagden zegt 71 procent (zeer) positief te staan tegenover het nemen van energiebesparende of -opwekkende maatregelen.

Ook zegt ruim twee vijfde van alle ondernemingen dat zij al dergelijke maatregelen hebben gerealiseerd. Het gaat hierbij met name om zonne-energie en isolerende maatregelen.

Financiering

Dat betekent ook dat ruim 50 procent van het Nederlandse bedrijfsleven nog geen enkele maatregel heeft genomen. De meest geciteerde barrière blijkt financiering. De vaak hoge initiële investeringskosten leiden tot lange terugverdientijden.

Overigens bestaan er zogeheten Energy Service Companies (ESCo's) die de investeringskosten voorfinancieren en terug betaald worden in de besparing op de energierekening.

Blijvertje

Het Nederlandse zakenleven ziet duurzaamheid wel als een blijvend fenomeen. Slechts 22 procent van de respondenten denkt dat klanten in de toekomst geen energieneutrale producten of diensten zullen eisen.

Verder is 74 procent van alle Nederlandse bedrijven het (helemaal) oneens met de stelling dat duurzaamheid een hype is en in de toekomst een steeds kleinere rol zal gaan spelen.

Gerelateerde artikelen