Duurzaam1 aug '12 13:57Aangepast op 1 aug '12 16:31

Oldtimers niet meer in bebouwde kom

Auteur: Pieter van den Akker

Het aantal oldtimers in Nederland neemt toe en daardoor ook de milieuvervuiling. Daarom zouden oldtimers uit de bebouwde kom moeten worden geweerd.

Dat adviseert het Planbureau voor de Leefomgeving in een rapport. De uitstoot kan in 2015 lager uitvallen als er landelijk een milieuzone wordt ingesteld, zo valt er in te lezen.

Dat het aantal personenauto’s van 25 jaar en oudertoeneemt toe is eigenlijk niet zo best, want ze extra vervuilend. En vooral de onlangs uit het buitenland gehaalde oldtimers rijden relatief veel kilometers, waarschijnlijk niet alleen voor de lol van de liefhebbers van oude auto's, maar gewoon voor dagelijks gebruik door de bezitters.

Gebruiksartikel
Het ministerie van Infrastructuur vermoedde al dat er de laatste jaren veel oldtimers worden geïmporteerd vanwege de belastingvoordelen en dat ze toch vaak een gewoon gebruiksartikel zijn. Doordat de 25-plussers onder de benzineauto’s geen geregelde driewegkatalysator hebben, stoten zij per gereden kilometer veel meer stikstofoxiden uit dan nieuwe auto’s. De geïmporteerde oldtimer-dieselauto’s hebben ook een zeer hoge uitstoot van fijn stof.

De import van oldtimers beperken is niet mogelijk. Evenmin kan bij belastingvrijstelling onderscheid worden gemaakt tussen voertuigen die vanaf het begin in Nederland zijn geregistreerd en voertuigen die eerst in een ander land van de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte geregistreerd stonden.

'Belastingvoordeel aanpakken'
"We halen dus met belastingvoordelen het afval van andere landen binnen en verpesten daarmee de lucht in onze steden'', reageert Milieudefensie, dat vindt dat het belastingvoordeel moet worden aangepakt. Volgens de organisatie is het bovendien de hoogste tijd om milieuzones niet alleen voor vrachtwagens maar ook voor vervuilende personenauto's te laten gelden.

Viezeriken
Wouter Karssen van de BNR Nationale Autoshow & Autoblog.nl reageert op BNR: "Andere auto's worden steeds schoner. Maar wat je ook ziet tegenwoordig is dat er meer oldtimers - of beter gezegd oude occasions - worden geïmporteerd. Zulke oudere diesels zijn op een gegeven moment wegenbelastingvrij. Maar tot de jaren negentig waren er eigenlijk amper uitstootnormen voor diesels, dus het zijn wel de viezeriken die het land binnenkomen."

Karssen heeft gemengde gevoelens over het voorstel. "Aan de ene kant denk ik dat het wel goed is. Aan de andere kant blijven we heel erg 'inslaan' op het wegverkeer, terwijl er ook talloze bussen rondrijden die helemaal niet zo heel schoon zijn. Of neem een vrachtschip dat vertrekt, daar komt een heleboel roet en andere rotzooi vandaan."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen