Duurzaam16 nov '11 16:12

80 procent minder uitstoot is mogelijk

Auteur: BNR Webredactie

Als Nederland inzet op energiebesparing, afvang en opslag van CO-2, biomassa en groene stroom, kunnen we 80 procent minder broeikasgassen uitstoten in 2050.

Dat stellen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) in een gezamenlijk rapport, dat ze maakten op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Keuzes
De onderzoekers wijzen erop dat de hoeveelheid biomassa beperkt is en dat keuzes moeten worden gemaakt waar dit als brandstof zal worden ingezet. In het verkeer zouden vliegtuigen en vrachtwagens biogas als brandstof kunnen krijgen, maar niet de personenauto's. Daar ligt biogas minder voor de hand, omdat er alternatieven zijn in de vorm van elektrische auto's of auto's op waterstof.

CO2-opslag
Ook is onzeker hoeveel ruimte er beschikbaar zal zijn voor het ondergronds opslaan van het broeikasgas CO2. Dat kan een grote rol vervullen bij industriële installaties, maar bij kolencentrales is het niet de beste keuze. Bij het opwekken van elektriciteit zijn alternatieven mogelijk als windmolens en zonnepanelen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen