Duurzaam10 dec '11 23:40Aangepast op 11 dec '11 05:13

Klimaattop Durban onder hoge druk: minimaal akkoord [update]

Auteur: Maurice Driessens

Terwijl de klimaattop in Durban vrijdag al af had moeten lopen, was er zaterdagmiddag nog geen overeenkomst over wel of niet verplichte afname van de CO2-uitstoot in de 200 deelnemende VN-landen. Pas in de nacht van zaterdag op zondag (Nederlandse tijd) werd een minimale uitkomst bereikt: het oude verdrag van Kyoto wordt verlengd, en men stemde in met een plan dat - ooit - moet leiden tot een nieuw klimaatverdrag.

De Zuid-Afrikaanse voorzitter riep zaterdagavond alle onderhandelaars - als laatste redmiddel - bij elkaar, en stelde toen voor om een nieuw akkoord pas vanaf 2020 in werking te laten treden. Dat akkoord zou bovendien niet bindend worden.

Mislukte top
Dat idee stuitte op grote bezwaren van de Europese Unie. Die wilde juist wel bindende afspraken over minder uitstoot van broeikasgas CO2, om de opwarming van de aarde te beperken.

"Als dit niet nog verandert deze nacht, dan kunnen we de klimaattop als mislukt beschouwen'', zei een woordvoerder van de eurofractie van GroenLinks nog.

Pas op de plaats
Pas in de nacht van zaterdag op zondag kwam het verlossende nieuws: er was een uitkomst. Maar wat voor een.

Na meer dan twee weken vergaderen zijn de deelnemende landen nu zo ver dat ze bereid zijn om het oude verdrag, van Kyoto, te verlengen. Over andere deelgebieden moet op het moment van het schrijven van dit stuk nog gestemd worden.

Slepende zaken
De onderhandelingen duurden in totaal 15 dagen. De inzet was, en is, het Kyoto Protocol, dat eind 2012 afloopt. Dat verplicht landen om de uitstoot van CO2 te beperken.

Het werd bij het opstellen in 1997 al met veel leed en moeite uit de grond gestampt, en bijna 15 jaar later zijn de deelnemende landen dus eigenlijk nog niet in staat gebleken om de klimaatbeheersing van de aarde naar een hoger plan te tillen.

De VS, China en India voelden destijds al weinig voor de verplichtingen zoals ze in een protocol als Kyoto, laat staan een opvolger, omschreven werden. Maar zonder maatregelen stijgt volgens Duits onderzoek de temperatuur op aarde de komende jaren met gemiddeld 3,5 graden.

To go or not to go
Voorafgaand aan de klimaattop was er ook binnen de Nederlandse regering al onenigheid over of staatssecretaris Atsma van Milieu de top wel bij moest wonen, omdat hij al vruchteloos leek.

"Wat sommige partijen betreft hoeft Atsma niet naar Durban te gaan", stelde BNR's politiek verslaggever Hans Verbeek toen al vast.

"De ambities van het rechtse kabinet op klimaatgebied zijn niet groot genoeg, zeggen de linkse partijen in de Kamer. En VVD en PVV plaatsen juist vraagtekens bij internationale klimaatafspraken, omdat die in hun ogen toch niets opleveren."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen