Duurzaam23 apr '12 13:52

Apple start groenste datacentrum ter wereld

Auteur: redactie DuurzaamBedrijfsleven.nl

Apple start volgend jaar de bouw van het groenste datacentrum ter wereld. Hiermee weerlegt het bedrijf de kritiek van Greenpeace over haar zogenaamde ‘vuile datacentra’.

Afgelopen weekend maakte de gadgetfabrikant bekend dat zij volgend jaar de bouw start van een datacentrum dat volledig draait op hernieuwbare energie bronnen.

“Het datacentrum wordt in 2013 vlot uitgebreid en daarnaast zal ook de bouw van een groen rekencomplex starten”,  legt Apple woordvoerster Kristin Huguet uit.

“Apple wil niet alleen het groene energieverbruik  van het centrum verhogen, maar uiteindelijk zal het volledig op hernieuwbare bronnen moeten werken, aldus Huguet.”

Vuile datacentra

Apple strijdt al tijden met Greenpeace om haar energieverbruik en energiebronnen voor haar datacentra. Volgens de Clean Energy Index van Greenpeace is  het merendeel van de stroom afkomstig uit kool- en kerncentrales.

Apple ontkracht publiekelijk de waarheid van deze indexcijfers. “De cijfers kloppen niet en zijn overdreven, ” vertelt Apple-woordvoerster Kristin Huguet.

Volgens datacentrum expert Dirk Harryvan van Mansystems, full service dienstverlener in management software, klopt het betoog van beiden partijen niet.

“Greenpeace hamert puur op groen stroom, maar laat de efficiëntie van de datacentra, wat eigenlijk zwaarder weegt, echter buiten beschouwing. Daarentegen noemt Apple onzinnige cijfers over haar energieverbruik, het bedrijf is namelijk geheimzinnig over de waarheid, aldus Harryan.”

Helderheid

Om te verbeteren zou Apple meer helderheid kunnen verschaffen over de efficiëntie en het energieverbruik van haar datacentra. Bijvoorbeeld aan de hand van de PUE, Power Usage Effectiveness, de meest gangbare meting om de efficiënte van datacentra te meten.

Gerelateerde artikelen