Eyeopeners7 dec '15 15:00

Het onderwijs van de toekomst vereist lerende scholen

Auteur: Karlijn Meinders

Vandaag presenteert de onafhankelijke stichting Nationale Denktank een rapport met hun visie op de toekomst van het onderwijs. Conclusie: meer ruimte voor innovatie, verplichte zelfreflectie en sterkte scholen moeten de zwakkere helpen.

Nationale Denktank
Nationale Denktank

Wat kan en moet er beter om het onderwijs klaar te maken voor de toekomst? Over die vraag bogen vierentwintig pas afgestudeerde studenten en promovendi van verschillende studie-achtergronden zich. Ze keken hierbij naar kinderen van nul tot zestien jaar.

In gesprek
Vanaf dag één betekende dat gesprekken op scholen en bezoekjes aan alle mogelijke conferenties, vertelt Lizan Nijkrake, in het bezit van een Master of Laws. "We hebben zestig scholen bezocht, vierhonderd experts gesproken, we waren bij de algemene ledenvergadering van het LAKS, de Onderwijsdagen, de Schoolleiderstop en afgelopen vrijdag hebben we met staatssecretaris Dekkers van Onderwijs gesproken over het eindrapport."

Detacheren leraren
Dekkers reageerde positief op de plannen van de Denktank.

Innovatie
Ook als het aankomt op sociale kansongelijkheid moet Nederland het beter gaan doen, en het onderwijs moet innoveren, vertelt Nijkrake. "We kwamen erachter dat er vanuit zowel de bevolking als de leraren de behoefte is om te experimenteren met nieuwe lesmethoden. Waarom gebeurt dat nog niet? Volgens ons is het grootste probleem dat Nederlandse scholen geen lerende scholen zijn. Met een lerende school bedoelen we dat de visie op onderwijs, de vorm en de effectiviteit continu gewogen en beoordeeld wordt."

Feedback
Er zijn nog andere problemen te noemen waardoor leraren niet vernieuwend genoeg aan de slag kunnen. "Dat komt door de administratieve lastendruk", zegt Nijkrake. "Daarnaast krijgen leraren veel te weinig feedback. 53 procent zegt meer feedback te willen ontvangen. Ook hebben we gezien dat de focus op kwantitatieve toetsing belemmerend werkt voor vernieuwing."

Natuurlijk is het leuk zo'n rapport, maar gebeurt er ook echt wat met deze informatie? "We zijn juist ook heel erg bezig geweest met hoe krijgen we deze oplossingen geïmplementeerd."


 
 

 
Volgend jaar zal er door de volgende Denktank gekeken worden naar het hoger onderwijs.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen