Juridische Zaken5 jan '16 12:10

5 januari | Nieuwe wetgeving datalekken en kinderopvang

Auteur: Nelleke van der Heiden

Vanaf 1 januari zijn bedrijven verplicht om diefstal of misbruik van persoonsgegevens te melden.

De meldplicht datalekken. Dat melden moet aan de betrokken personen gebeuren en aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen het College bescherming persoonsgegevens. De Autoriteit kan vervolgens boetes opleggen. Internet- en privacy-advocaat Menno Weij van Solv is hierover te gast.

Inspraak ouders
Met de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen hebben ouders per 1 januari meer inspraak gekregen in de kwaliteit van de kinderopvang. Naast het zogenaamde adviesrecht op prijs krijgen ouders nu ook vaste inspraakmomenten waarop ze zich met de inhoud mogen bemoeien. Te gast is Gjalt Jellesma, voorzitter van BOinK, de belangenvereniging voor ouders in de kinderopvang.

Deurwaarder
Afbetalingsregelingen voor klanten met een betalingsachterstand worden wel overgedragen aan incassobureaus. Maar mag je de kosten voor het overdragen van dossiers in rekening brengen bij de klant? Luisteraar Anastacia werd geconfronteerd met een deurwaarder. Advocaat Dries Beljon geeft advies.

Luister iedere dinsdag van 15:30 tot 16:00 uur naar BNR Juridische Zaken.

Gerelateerde artikelen