Juridische Zaken17 nov '15 17:24Aangepast op 17 nov '15 17:43

Kinderombudsman: kinderrechtenverdrag door Europa met voeten getreden

Auteur: Nelleke van der Heiden

Kinderombudsman Marc Dullaert onderzoekt met zijn Europese collega's de opvang van asielkinderen in de verschillende lidstaten. In januari rapporteert hij over zijn bevindingen, maar in BNR Juridische Zaken gaf hij nu al een eerste inkijk in de misstanden die bij hem "de haren te berge doen rijzen".

De Kinderombudsmannen letten bij hun onderzoek vooral op de toegang tot de gezondheidszorg, de  veiligheid, toegang tot onderwijs en het onderdak. Veel wil Dullaert nog niet over de uitkomsten zeggen, maar hij noemt wel de signalen van het grote aantal verhuizingen, "na 72 uur hop, weer naar een andere noodopvang", en dat dan meerdere keren, voor kinderen die toch al instabiel zijn is dat niet goed, zegt de Nederlandse Kinderombudsman.

Geen incidenten
De verhalen van kinderen die met gezinnen, maar ook zonder ouders de bootreis hebben overleefd, grijpen hem aan. "Dan denkt men dat men er is, en dan moet men nog Europa door." Daar krijgt Dullaert nu een aantal signalen van binnen waarvan, zoals hij het zegt, je de haren te berge rijzen. "Met name de positie van minderjarige jongens en meisjes die zonder ouders reizen (..) die zijn bijzonder kwetsbaar onder andere voor de georganiseerde misdaad, met name meisjes die letterlijk worden weggeroofd en in de prostitutie terechtkomen en dat zijn helaas geen incidenten."

Hongarije
Het rapport dat in januari verschijnt, bestaat uit twee onderdelen. In eerste instantie gaat het in op de vraag wat we doen als Europa en daarnaast komt er per land een feitenverslag. Ook daarop kan Dullaert nu nog niet te diep ingaan, maar op de vraag hoe het in Hongarije gaat, is hij uitgesproken. Er is geen Kinderombudsman in Hongarije, maar de Europese organisatie van Kinderombudsmannen, ENOC, heeft wel een partner in Budapest, die informatie verstrekt. En op basis daarvan zegt Dullaert dat met wat er momenteel gebeurt in Hongarije  - en dan beperkt hij zich tot de kinderen omdat hij daarover gaat  - het kinderrechtenverdrag met de voeten wordt getreden.

Meerdere landen duidelijk in de fout
Of Nederland het kinderrechtenverdrag ook met voeten treedt? Daar doet Marc Dullaert geen uitspraken over. Maar, zegt hij al wel, in Griekenland, Hongarije, Servië en Slovenië gebeuren zaken die heel ernstig zijn. In januari dus meer over de opvang van kinderen in Europa.

Luister iedere dinsdag van 15:30 tot 16:00 uur naar BNR Juridische Zaken.

Gerelateerde artikelen