Juridische Zaken3 okt '12 15:11

Hedwigepolder niet sneller onder water

Auteur: Anne-Greet Haars

De Nederlandse Staat hoeft de Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen niet op korte termijn onder water te zetten. Dat is het gevolg van een uitspraak die de rechtbank in Den Haag heeft gedaan.

De Vogelbescherming had een bodemprocedure aangespannen. Deze organisatie wilde afdwingen dat de Staat haast maakte met het ontpolderen van de Hedwigepolder.

Volgens de rechter is de ontpoldering van de Hedwigepolder een zaak tussen Nederland en Vlaanderen, en is de Vogelbescherming geen partij in het conflict.

Compensatie
Nederland heeft in 2005 in een verdrag met Vlaanderen beloofd dat de Hedwigepolder onder water zou worden gezet als compensatie voor de natuurschade die het gevolg is van het uitdiepen van de Westerschelde. Hiervoor bleek eerder dit jaar echter geen meerderheid in de Tweede Kamer.

Het kabinet-Rutte heeft de kwestie doorgeschoven naar zijn opvolger.

Officiële procedure
De Europese Commissie wil dat Nederland de gemaakte afspraken over natuurherstel nakomt en is inmiddels een officiële procedure begonnen. Ook de Vlamingen bereiden een zaak voor, omdat Nederland al zo lang treuzelt met het onder water zetten van de Hedwigepolder.

De Vlaamse president Kris Peeters liet weten dat deze procedure 22 november zal beginnen.

Kosten
Een woordvoerder van de Vogelbescherming noemt het jammer dat zijn organisatie de bodemprocedure om juridische redenen heeft verloren. Maar het staat volgens hem vast dat de Hedwigepolder uiteindelijk toch onder water zal moeten en dat uitstel Nederland geld zal kosten. De Vogelbescherming roept het nieuwe kabinet in wording daarom op zo snel mogelijk met de ontpoldering te beginnen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen