Juridische Zaken24 dec '13 16:38

BNR Juridische Zaken | De 10 meest opmerkelijke ontslagzaken van 2013

Auteur: Renee van Heteren

Blikjes cola stelen, je personeel uitschelden voor prutser, of op Facebook posten dat je je eigen sportschool start. Allemaal gedragingen die je in ontslagzaken duur kan komen te staan. Arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen zette de tien meest opvallende rechtszaken van dit jaar op een rij.

1. Ontslag wegens verzwijgen van verbranden van ex-echtgenote
Een arts die bij een thuiszorgorganisatie solliciteert, verzwijgt dat hij eerder tot een gevangenisstraf van 15 jaar is veroordeeld omdat hij twee junks bereid gevonden had om zijn ex-echtgenote in brand te steken. Tijdens het sollicitatiegesprek vraagt de werkgever niet naar het gat in het CV van de man. De arts wordt vervolgens aangenomen.

Als de werkgever door een derde gewezen wordt op het criminele verleden van de arts, wordt hij ontslagen. Volgens de rechter had de man tijdens de sollicitatie zelf melding van zijn verleden moeten maken. Hij wordt ontslagen zonder enige vergoeding.

2. Ontslag na 26 jaar wegens enkele blikjes cola
Een 49-jarige service medewerker van het UMC in Nijmegen werd na 26 ontslagen vanwege het feit dat hij structureel elke vrijdagmiddag 3-4 blikjes cola uit het magazijn wegnam en met zijn collega's tijdens de lunch opdronk.

Ondanks het lange dienstverband en de grote financiële gevolgen van het ontslag, oordeelt de kantonrechter dat de arbeidsovereenkomst zonder enige vergoeding ontbonden wordt. Volgens de rechter gaat het niet zozeer om de geringe waarde van de blikjes cola als wel om de ernst van de gedraging.

3. Ontslagvergoeding van 850.000 euro wegens reorganisatie-ontslag
Volgens het kabinet zou een ontslagvergoeding in de nabije toekomst maximaal één jaarsalaris mogen bedragen, in 2013 is van een dergelijk plafond nog geen sprake. De directeur publishing van een grote uitgever die haar baan verloor in het kader van een reorganisatie mag volgens de rechter een bedrag van 850.000 euro op haar bankrekening bijschrijven.

Deze forse vergoeding was volgens de rechter voor een groot deel toe te schrijven aan de omstandigheid dat de werkgever onvoldoende zijn best had gedaan om de werkneemster een andere passende functie aan te bieden.

4. Geen ontslag muziekdocent wegens nevenwerkzaamheden als stripper
Een docent orgel werkt al bijna dertig jaar voor een muziekschool als hij op staande voet ontslagen wordt omdat zijn werkgever via een anonieme brief ontdekt dat de werknemer ook werkt als stripper en erotisch naaktmodel. De muziekschool is bezorgd om haar reputatie en vindt bovendien dat de docent een voorbeeldrol moet vervullen naar de leerlingen.

De rechter oordeelt echter dat er geen reden is voor ontslag op staande voet en wijst daarbij onder meer op de huidige tijdsgeest waarin stripactiviteiten mede door televisieprogramma's en videoclips niet (meer) als onethisch worden gezien.

5. Tierende werkgever moet extra hoge ontslagvergoeding betalen
Een marketingmanager vraagt zelf via de kantonrechter ontslag aan omdat hij door zijn werkgever geschoffeerd en beledigd wordt. Zijn directeur heeft hem e-mails gestuurd met daarin o.a. volgende teksten:

"WAAR IS GODVERDOMME DAT NIEUWSBERICHT VAN GZ VIP-KAARTEN. DIT IS GODVERDEGODVERDOMME AL DEZE OCHTEND GEMAAKT!!!!!!!!! IK BEN ENORM BOOS EN GEFUCKED, PRUTSER."

De rechter verwerpt het verweer van de werkgever dat er slechts sprake is van een"tamelijk directe en confronterend benaderingswijze" en veroordeelt de werkgever tot betaling van tweemaal de reguliere ontslagvergoeding.

6. Werknemer schendt relatiebeding door bericht op Facebook
Een ex-werknemer van een sportschool besluit voor zichzelf te beginnen en ook een sportschool te gaan exploiteren. Op grond van een relatiebeding mag hij op straffe van een boetesom van 5.000 euro geen personeel of klanten van zijn vorige werkgever benaderen voor zakelijke doeleinden.

De werknemer plaatst echter twee berichten op Facebook waarin hij melding maakt van de opening van zijn sportschool en waarin hij mensen oproept om lid te worden. De rechter ziet deze berichten als schending van het relatiebeding.

7. Solliciterende werknemer mag niet ontslagen worden
Een werknemer die actief op zoek is naar een andere baan mag om die reden niet ontslagen worden, zo oordeelde de kantonrechter in Utrecht. Het ging in deze zaak om een marketing medewerkster die haar werkgever liet doorschemeren dat zij in een vergevorderd stadium was om bij een directe concurrent in dienst te treden.

De rechter vond wel dat de werkneemster niet open en transparant gehandeld had, maar oordeelde dat er slechts sprake was van een "deukje" in het vertrouwen op grond waarvan de ontslagaanvraag van de werkgever werd afgewezen.

8. Manager wordt ontslagen na organiseren erotisch uitje
Een manager die aansluitend op een personeelsuitje een aanvullend programma met een seksueel karakter organiseerde kon zich volgens de rechter niet beroepen op het feit dat er sprake zou zijn van een privéactiviteit.

Het door hem samengestelde programma "Ondeugd op de Wallen" hield onder meer in dat de werknemers één voor één geblinddoekt een ruimte werden binnengevoerd zonder te weten wat hun te wachten stond. Volgens de rechter stopt de verantwoordelijkheid van een manager niet bij het einde van de werktijd. Het dienstverband wordt door de rechter ontbonden onder toekenning van een zeer geringe ontslagvergoeding ter grootte van één maandsalaris.

9. Werknemer mag telefoongesprek met werkgever opnemen
Een medewerkster van een callcenter neemt stiekem een aantal telefoongesprekken met haar werkgever op om daarmee tijdens een ontslagprocedure aan te tonen dat zij door haar werkgever tijdens ziekte onder grote druk gezet is om weer aan het werk te gaan.

De werkgever vindt dat er sprake is van onrechtmatig verkregen informatie die buiten beschouwing dient te blijven. Volgens de kantonrechter is het opnemen van de telefoongesprekken niet onrechtmatig omdat er sprake was van zakelijke telefoongesprekken die een legitiem doel diende.
De arbeidsovereenkomst wordt op verzoek van de werkneemster ontbonden onder toekenning van een ontslagvergoeding die driemaal zo hoog is als normaal.

10. Werkgever hoeft golden parachute van 365.000 euro niet na te komen
In 2010 oordeelde de rechter nog dat een werknemer van een bank recht had op een overeengekomen ontslagvergoeding van 6,2 miljoen euro. Contract is contract, was toen het adagium.

In 2013 oordeelde de kantonrechter anders over een zaak tussen een bouwonderneming en een technisch directeur. De directeur verloor in het kader van een reorganisatie zijn baan en maakte aanspraak op een op voorhand overeengekomen ontslagvergoeding van 365.000 euro. 
Mede omdat de werkgever bij het opstellen van de golden parachute nog niet kon voorzien dat er in 2013 sprake zou zijn van een economische crisis, oordeelde de rechter dat de werknemer genoegen moest nemen met een ontslagvergoeding van 40.000 euro.

Bron: Ontslag.nl


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen