Juridische Zaken15 apr '14 17:21Aangepast op 16 apr '14 17:33

BNR Juridische Zaken | Roestige Spijker slaagt in ‘mediamomentjes’

Auteur: Nelleke van der Heiden

Maar liefst negen getuigen wilde Stichting De Roestige Spijker horen om meer te weten te komen over de seksuele handel en wandel van Joris Demmink.

De oud-topambtenaar van justitie wordt al jaren achtervolgd door geruchten over seksueel misbruik van minderjarige jongens.

Documentaire
Deze verhoren vonden plaats bij de burgerrechter en staan dus los van een eventuele strafzaak waarover het Openbaar Ministerie zich nu beraadt. Formeel heeft Stichting De Roestige Spijker het voorlopig getuigenverhoor aangevraagd, omdat de stichting een documentaire wil verspreiden waarin Demmink wordt beschuldigd van misbruik van minderjarige jongens. Om niet van smaad beschuldigd te worden, wil De Roestige Spijker getuigen onder ede laten verklaren waar de verdenkingen in de documentaire op gebaseerd zijn.

Strafzaak
Maar het is de stichting er eigenlijk om te doen, dat Demmink strafrechtelijk wordt vervolgd, zegt Marcel Haenen, journalist bij NRC Handelsblad en iemand die de zaak op de voet volgt. Jan Poot van de stichting zei zoveel mogelijk mediamomentjes te willen creëren en daar slaagt De Roestige Spijker met het voorlopig getuigenverhoor goed in.

Marcel Haenen verwacht wel dat het OM aan het eind van het jaar, of begin volgend jaar, als het het onderzoek heeft afgerond tot een strafzaak overgaat, ook al is het te laat of is er te weinig bewijs voor strafrechtelijke vervolging. Desnoods met de eis vrijspraak. Want het is een raadsel, zegt Haenen, dat Demmink na zoveel signalen hoogste ambtenaar werd op zo’n gevoelig ministerie.  “Justitie had het al lang serieus moeten uitzoeken.”

Bewijslast
De verhoren bij de rechter-commissaris hoorden dus bij een voorlopig getuigenverhoor. Daarbij is er geen gedaagde en geen eiser en het leidt niet tot een eis of rechterlijke uitspraak. Meestal kiest een partij voor deze vorm als onduidelijk is wat de bewijspositie is, zegt Manita Hamberg, advocaat bij AMS advocaten. Je zet een voorlopig getuigenverhoor dus doorgaans in om te kijken of je genoeg hebt om een civiele procedure te beginnen. De getuigen worden onder ede gehoord, en daarom zijn de verklaringen als bewijslast te gebruiken.

Hamberg noemt het opmerkelijk dat dit verhoor op verzoek van De Roestige Spijker juist is uit vrees voor een procedure van de kant van Demmink. Maar voor de juridische bruikbaarheid maakt dat niet uit. Het is een efficiënte manier om je positie te bepalen, zegt ze. Over de vraag of het netjes is om met zo’n civiele procedure strafrechtelijk iets te forceren wil Hamberg zich niet uitlaten.

Onderzoek naar Demmink
Volgens Haenen is de meest opmerkelijke uitkomst van de verhoren de uitspraak van oud-rechercheur Broersma dat hij eind jaren negentig met een observatieteam de gangen van Demmink moest nagaan. Het observatieteam was gericht op drie hoofdofficieren van justitie en Demmink.

Omdat het hoofd van de Centrale Recherche Informatiedienst besloot te bellen met de hoofdverantwoordelijke bij het OM, een van de vier verdachten, klapte het onderzoek meteen. Haenen noemt het opvallend omdat minister Opstelten bij hoog en bij laag volhoudt dat Demmink op geen enkele wijze in het Rolodex-onderzoek voorkomt.

Woordspelletjes
Hij wil niet zo ver gaan dat Opstelten liegt, maar hij speelt wel woordspelletjes, zegt Haenen. Er zou geen rook zijn, dus laat staan vuur, zei Opstelten, maar deze getuigenverklaring lijkt toch op zijn minst op rook te wijzen. Stichting de Roestige Spijker liet BNR weten zich na deze getuigenissen te beraden op de vraag of ze nog meer getuigen willen horen en ook Demmink kan getuigen oproepen.Marcel Haenen denkt dat er genoeg interessante namen langs zijn gekomen voor De Roestige Spijker om nieuwe getuigen op te roepen. Haenen en Hamberg verwachten allebei niet dat Demmink behoefte zal hebben getuigen op te roepen.Gerelateerde artikelen