Juridische Zaken22 okt '12 16:29Aangepast op 23 okt '12 06:03

VVD Roermond vierkant achter Van Rey

Auteur: Thijs Baas

VVD’er Jos van Rey stapt op als wethouder en als Eerste Kamerlid. Dat zei hij maandagavond tijdens een extra gemeenteraadsvergadering.

Van Rey was sinds 1998 wethouder en loco-burgemeester in Roermond en sinds juni 2011 lid van de Eerste Kamer. Daarvoor was hij onder meer lid van Provinciale Staten van Limburg en Tweede Kamerlid voor de VVD.

Van Rey wordt verdacht van corruptie en lekken uit een vertrouwenscommissie voor de voordracht van een nieuwe burgemeester, VVD-collega Ricardo Offermanns. Het Eerste Kamerlid legt zijn functies per direct neer.

Het hoofdbestuur van de VVD zegt het besluit van Jos van Rey om terug te treden als wethouder van Roermond en Eerste Kamerlid te respecteren. "We wachten de uitkomsten van het onderzoek af en nemen aan dat het recht zijn beloop heeft'', aldus het bestuur maandagavond.

Toelichting Van Rey
Van Rey zei: "De afgelopen dagen waren de moeilijkste momenten van mijn leven. Ik ben altijd recht door zee. Vanochtend heb ik het college van burgmeester en wethouders laten weten dat mijn aanblijven niet in het belang van Roermond is. U begrijpt dat ik zal vechten. Het onderzoek gaat geruime tijd duren. Ik dank de inwoners, uw raad, mijn collega's en de ambtelijke organisatie voor het in mij gestelde vertrouwen en de constructieve samenwerking in de afgelopen veertien jaar. Het ga u goed. Zorg goed voor onze stad!''

Op de verdenking van corruptie ging hij niet in. Na deze woorden verliet hij de vergadering. Burgemeester Henk van Beers sprak zijn respect uit voor de beslissing van Van Rey. Verder zei de burgemeester: "Ik begrijp dat u nog vele vragen heeft. Ik heb ze ook. Echter gezien de aard van het onderzoek kan en wil ik deze - op dit moment - niet beantwoorden.''

Belangenverstrengeling
Een onderzoekscommissie concludeerde dit jaar dat Van Rey als wethouder van Roermond de schijn van belangenverstrengeling heeft gewekt in zijn contact met plaatselijk bouwmagnaat en vriend Piet van Pol. Van Rey mocht aanblijven. Hij werd in juni voorgedragen als gedeputeerde, maar het CDA in Limburg keerde zich daar tegen, omdat er rond Van Rey "veel vragen hangen rondom zijn eigen integriteit".

Offermanns
Zaterdag bleek uit bandopnamen dat Van Rey kandidaat-burgemeester Ricardo Offermanns heeft geholpen bij zijn sollicitatieprocedure. De bandopname bewees volgens NRC Handelsblad dat Van Rey zijn ambtseed geschonden heeft.

Ricardo Offermanns heeft afgezien van zijn verdere kandidatuur voor het burgemeesterschap van Roermond.  Dat meldde de VVD'er. Offermanns heeft inmiddels ook minister Spies van Binnenlandse Zaken middels een brief op de hoogte gebracht van zijn besluit (zie links van dit artikel).

Reacties maandagmiddag
De VVD-fractie in Roermond staat nog achter wethouder Jos van Rey, zei de lokale vice-voorzitter Jan Püper tegen BNR. Hij blijft Van Rey onvoorwaardelijk steunen en ontkent dat de VVD-fractie afgelopen zaterdag heeft aangedrongen op zijn vertrek.

"Dat is absoluut niet aan de orde geweest. Van Rey en Peters hebben verslag gedaan van wat hen vrijdag is overkomen. Wij hebben daar vragen over kunnen stellen, met name procedureel. Inhoudelijke vragen beperkten zich tot de vraag of er in de verhoren iets aan de orde is gekomen wat wij niet weten. Dat was niet zo en daarmee was er voor ons voldoende aanleiding om het vertrouwen uit te spreken."

Oud-hoogleraar corporate governance Ruud Pruijm zag de terugtrekking van Offermanns als een voorbode voor meer rumoer. "Dan is er duidelijk meer aan de hand. Het feit dat je je terugtrekt uit de procedure betekent dat je geen sterke zaak hebt en eieren voor je geld kiest", zegt oud-hoogleraar corporate governance Ruud Pruijm op het terugtrekken van Offermanns.

"Voor iedereen was bekend wat in het functieprofiel stond. Dat ging met name over veiligheid. Iedereen die belangstelling had om hier te solliciteren als burgemeester heeft daar kennis van kunnen nemen. Inhoudelijk kan er niets aan Offermanns zijn meegedeeld wat relevant was."

Van betekenis
Van Rey is van ongelofelijke betekenis geweest voor Roermond en de hele regio midden-Limburg, vindt Püper. "Er is verschrikkelijk veel tot stand gekomen. De oostelijke kant aan de Maas was een beetje de blindedarm van Midden-Limburg. Van Rey is de groeibougie geweest die alles weer tot activiteiten heeft gebracht en daar profiteert eenieder van." 

"Als je hier rondvraagt dan geniet Van Rey aanzien. VVD heeft 11 van de 31 zetels, en samen met het CDA een meerderheid", zegt verslaggever Anke Truijen. "Van Rey heeft heel veel betekend voor Roermond." Hoe groot de kans is dat Van Rey zelf opstapt is onduidelijk. "Of hij gaat naar de raad uitleg geven, of hij blijft gewoon in de raad. Er is maar één partij, oppositiepartij SP, die om zijn aftreden heeft gevraagd."

Machtspositie
"Wat je ziet is iemand die heel lang in een machtspositie zit, op een gegeven moment krijg je zonnekoningengedrag. Dat zie je bij wat langer zittende bestuursleden in het bedrijfsleven en ik denk dat je een zelfde verschijnsel ziet bij lang zittende wethouders die weinig tegenspraak krijgen", meent Ruud Pruijm.

"Niemand heeft de tape gehoord en niemand weet wat hij gezegd heeft. Als hij in generieke gevallen dingen heeft gezegd tegen zijn vriend, zijn er waarschijnlijk weinig aanknopingspunten om hem te beschuldigen." In een rapport van een commissie onder leiding van Winnie Sorgdrager kwam vorig jaar al de schijn van belangenverstrengeling naar voren. Het ging toen onder meer om de aanleg van een shopping mall.

Lees de brief van Offermanns aan minister Spies links van dit artikel.

Gerelateerde artikelen