Juridische Zaken14 mrt '12 09:36Aangepast op 14 mrt '12 11:46

Wrakingsverzoek Robert M. afgewezen [Update]

Auteur: Pieter van den Akker

Het proces tegen hoofdverdachte Robert M. in de Amsterdamse zedenzaak gaat door met de huidige rechters. De wrakingskamer heeft een verzoek tot wraking van de rechtbank afgewezen.

M. en zijn advocaten wilden nieuwe rechters, omdat de huidige de schijn van vooringenomenheid zouden hebben gewekt.

De wrakingskamer gaat daar niet in mee en oordeelde dat 'de vrees voor vooringenomenheid niet objectief is gerechtvaardigd'. Volgens haar is de rechtbank 'op geen enkele wijze vooruitgelopen op de beoordeling van de ten laste gelegde feiten, de schuldvraag of de persoon van M.’

Vooringenomenheid
Robert M. en zijn advocaat Anker hebben de wrakingskamer gevraagd om een beslissing van de rechtbank te bekijken en te beoordelen of deze beslissing is genomen vanuit vooringenomenheid. Dit ging om de uitspraak van de rechtbank over het spreekrecht van de ouders.

Spreekrecht
De rechtbank bleef maandag bij haar eerdere besluit om de ouders spreekrecht toe te kennen. De advocaten van Robert M. en Richard van O. hadden gevraagd om op dit besluit terug te komen.  De raadslieden van de verdachten kwamen met hun verzoek naar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad.

Die had geoordeeld dat niet de rechter, maar alleen de wetgever het spreekrecht -dat normaal alleen voor slachtoffers geldt - mag uitbreiden. M. en zijn advocaat betwijfelen de grond waarop de rechtbank heeft besloten het arrest  van de Hoge Raad te verwerpen en de wijze waarop de rechtbank het oordeel heeft geformuleerd.

Perslunch
Ook heeft M. gevraagd of de wrakingskamer wil oordelen over een aantal uitlatingen van de rechtbank en of deze wel of niet subjectief zijn. Een van deze uitlatingen is gedaan door rechter Bauduin tijdens een besloten perslunch. Hij motiveerde, op verzoek van een journalist de beslissing om de rechtszaak achter gesloten deuren te laten plaatsvinden: "Wij willen de deuren van de rechtszaak gesloten houden om te voorkomen dat de kinderen deze treurnis de rest van hun leven achter zich aan moeten dragen".

M. vindt dat het woord treurnis een subjectief karakter heeft. De rechter heeft zijn uitlating later uitgelegd in een algemene context, waarbij het voor kinderen altijd een deernis- treurig, zielig- is om bij rechtszaken betrokken te zijn en (landelijke) bekendheid te krijgen vanwege een rechtszaak.

Objectief
De wrakingskamer heeft dus uiteindelijk geoordeeld dat op het besluit van de rechtbank om de ouders spreekrecht te geven, op de wijze waarop dit besluit is uitgesproken en op de uitspraken van de rechter tijdens de perslunch, geen objectieve wrakingsgronden van toepassing zijn.

Met andere woorden: de wraking is verworpen, de rechtbank blijft zitten waar hij zit en de rechtszaak wordt woensdagmiddag om half twee hervat. Dan worden M. en zijn medeverdachte en echtgenoot Richard van O. gehoord.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen