Juridische Zaken27 nov '12 11:37

Plannen Opstelten en Teeven leiden tot meer recidive

Auteur: Harmen Simon Teunis

De plannen van het kabinet voor de begeleiding van ex-gevangenen leiden tot meer recidive en hogere kosten.

Zes organisaties voor de begeleiding van ex-gedetineerden hebben daarom alternatieve plannen naar de Tweede Kamer gestuurd. Rien Timmer is directeur van Exodus, één van die organisaties. Hij vindt dat de kabinetsplannen te eenzijdig de nadruk leggen op repressie.

"Ook wordt in de bezuinigingsplannen te veel gekeken naar hoe we nog meer mensen kunnen opsluiten voor nog minder geld. Maar tegelijkertijd wordt in die gevangenissen ook gewerkt aan begeleiding. En dat zou je eigenlijk veel meer moeten versterken", zegt hij op BNR.

Het gaat Timmer niet om de lengte van de straffen. "Het gaat er vooral om wat je doet met die straffen, zodat mensen, wanneer zij vrijkomen, niet in dezelfde fouten terugvallen."

Motiveren
Volgens Timmer is er te weinig aandacht voor het benadrukken dat gevangenen een keuze hebben. "Je spreekt mensen tijdens die gevangenschap aan op alle kanten van hoe zij in elkaar zitten als mens. Die versterken dat ze in dezelfde fouten terugvallen in plaats van dat je probeert ze motiveren iets van hun leven te maken. Maar bovendien ook iets goeds terug te doen.”

Het is volgens Timmer wel terecht dat het kabinet ervoor kiest dat slachtoffers meer aandacht krijgen, maar hij wil graag evenwicht in aandacht tussen de slachtoffers en de daders. “De slachtoffers hebben er uiteindelijk ook helemaal niets aan dat iemand de rest van zijn leven in het verdomhoekje blijft zitten en uit wraak en boosheid op die samenleving in nog meer criminaliteit vervalt”, zegt Timmer.

Gerelateerde artikelen