Juridische Zaken16 okt '12 11:42

Ruim baan voor het slachtoffer

Auteur: Thijs Baas

De positie van slachtoffers in het Nederlandse strafproces moet zo snel mogelijk herzien worden. Daarvoor pleit advocaat Richard Korver in zijn nieuwe boek Recht van Spreken.

Zeker nu er een nieuw kabinet wordt gevormd is dit hét moment om een fundamentele wijziging door te voeren, zegt Korver in BNR Paul van Liempt. "De belangrijkste aanbeveling is dat je het slachtoffer daadwerkelijk partij moet maken. Heel veel mensen denken dat daar de officier van justitie voor is, maar die zijn er helemaal niet exclusief voor het slachtoffer."

Ook bij het doen van aangifte openbaart zich de kwetsbare positie van slachtoffers in Nederland. "Als je dat al wilt doen, dan ontkom je niet aan je naam. Maar je kunt wel je adres anoniem houden. En de politie zou daar veel nadrukkelijker op moeten wijzen. Het is ook raar dat we in de rechtszaal namen blijven noemen. Waarom werken we niet vaker met nummers, zoals in de zedenzaak?"

In civielrechtelijke zaken zijn altijd twee tafels met elk twee stoelen aanwezig in de rechtszaal. Je kunt, meent Korver, de positie van het slachtoffer verbeteren door deze in de zittingszaal aan een van de twee tafels plaats te laten nemen met zijn advocaat. "Het is heel simpel op te lossen, maar er zou angst zijn voor emoties en de slachtoffers zouden de dader niet in de ogen willen kijken."

Breivik
In de zaak-Breivik is heel veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid voor slachtoffers om in de rechtszaal te spreken. Ik vind het heel goed dat verdachten veel rechten hebben en die moet je ook met hand en tand blijven berechten, maar ik vind dat slachtoffers vrijwel geen rechten hebben."

Het is verbazingwekkend hoe de rechtsgang ook in landen die qua mensenrechten een slechte naam hebben beter zijn geregeld dan in Nederland. "In Turkije mogen slachtoffers vragen stellen aan getuigen, in de Verenigde Staten blijven slachtoffers in kinderpornozaken compleet anoniem terwijl indien nodig dat slachtoffer wel bevraagd zou mogen worden als getuige."

Anoniem
Die anonimiteit is één van de kwetsbare elementen van het Nederlandse recht. "De positie van het slachtoffer is kwetsbaar. Dat blijkt uit het feit dat je naam op een dagvaarding terechtkomt, die komt weer op een perslijst terecht, je naam komt in dossiers en als je pech hebt vergeet iemand dat dossier in de trein of op straat."

Korver schreef het boek om de normale burger te laten zien wat er gebeurt als er een ernstig misdrijf is gepleegd. "Ik ben in juni als een bezetene gaan schrijven. Ik mag hopen dat de verklaringen van ouders voor zichzelf spreken. Er staan twintig zaken in. Door die verklaringen te lezen moet de argumentatie om het systeem te veranderen iets meer ingang vinden."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen