Juridische Zaken22 aug '12 11:10Aangepast op 22 aug '12 16:58

Agent niet vervolgd om fileluik met fatale afloop

Auteur: Pieter van den Akker

De politie heeft in oktober een 'onjuiste beslissing’ genomen om een filefuik op de A2 bij Abcoude te creëren om een benzinedief te pakken te krijgen. Maar de agent die hiertoe besloot, wordt niet vervolgd.

Dat heeft het OM in Utrecht woensdag bekendgemaakt. De agent kon niet terugvallen op regelgeving of beleid op dit punt en om die reden is strafrechtelijke vervolging niet op zijn plaats.

Agenten handelden rechtmatig
De filefuik werd opgezet om een benzinedief tot stoppen te dwingen, maar kende een fatale afloop. De dief reed hard op de file in en ramde een andere auto, waardoor een onschuldige inzittende om het leven kwam. De agenten die de achtervolging hadden ingezet, hebben rechtmatig gehandeld, zo oordeelt het OM.

Vervolging niet opportuun
De opdracht tot het opzetten van een filefuik kwam van een agent van de meldkamer Utrecht. Die agent had moeten onderkennen dat het creëren van een fuik een te groot risico voor de mensen in de file zou opleveren. "De risico's voor de verkeersveiligheid hadden zwaarder moeten wegen dan het belang van de aanhouding op dat moment.'' Maar gezien de omstandigheden waaronder de beslissingen moesten worden genomen en het ontbreken van beleid, vindt de officier van justitie het niet opportuun om de agent te vervolgen.

Proportionaliteit
Richard van der Weide, strafrechtadvocaat, vindt vooral dat alles in de juiste verhoudingen moet staan.  "Waar het om gaat is de proportionaliteit. De politie jaagt iemand op, maar het middel dat daarvoor wordt ingezet is potentieel gevaarzettend. Je creëert een risico. Als je dat afzet tegen het risico voor de samenleving of de tankstationhouder, dan hebben ze een inschattingsfout gemaakt.

Amerika heeft een andere cultuur. Het is wel zo dat ieder overheidsoptreden is gebonden aan een eigen verantwoordelijkheid om naar beste weten te handelen. Natuurlijk is het wel zo dat de benzinedief degene is die achterin de file rijdt. Als er regels zouden zijn die dit opsporingsmiddel goedkeuren, kun je achteraf verantwoorden als het mis is gegaan. Dan kun je het in de afweging legitimeren.

Tekortkomingen
PvdA-Kamerlid Jeroen Recourt ziet de nodige tekortkomingen in de huidige wetgeving. "Er zijn nu helemaal geen regels. Je moet weten wanneer je het instrument inzet, maar het is aan deskundigen. De raadskamer zal moeten bepalen waar de grens komt te liggen."

"Je moet dat aan iemand overlaten die er niet direct bij betrokken is. Iemand in de meldkamer moet daarom zeggen: 'dit kan wel, dit kan niet'. Niet de persoonlijke politieman is verantwoordelijk. De PvdA komt met een initiatiefvoorstel om de overheid zelf aansprakelijk te stellen als er een foute afweging wordt gemaakt."

Gerelateerde artikelen