Mediazaken13 okt '11 14:05

Krant wint het van internet

Auteur: BNR Webredactie

De krant wint het wereldwijd nog steeds van internet. Op een doorsneedag bereikt een krant twintig procent meer burgers dan internet. Toch haken veel lezers af, vooral van gratis kranten.

Dat stelt WAN-IFRA, een wereldwijde vereniging van nieuwsproducenten in zijn jaarlijkse trendrapport.

Ontlezing
Terwijl er in het Westen bij de papieren krant sprake is van ontlezing, nemen de oplages in Azië nog steeds toe. De grootste terugloop is geconstateerd bij gratis dagbladen. "De hype is over'', aldus het rapport.

Verschillen
Er zijn grote verschillen qua mediagebruik tussen diverse landen. In overeenstemming met een wijdverbreid cliché is de tv in de Verenigde Staten het dominante nieuwsmedium.

Radio
Het toenemende internetgebruik lijkt vooral ten koste te gaan van de radio: de gemiddelde dagelijkse luistertijd is sinds 2006 met 23 procent gedaald. Voor de tijd die aan het lezen van kranten wordt besteed, is dat slechts 7 procent.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen