De Nationale Autoshow28 aug '12 14:37

Rekeningrijden: pompen of verzuipen

Auteur: Thijs Baas

Een wiebeltaks om de brandstofkosten niet verder te laten oplopen is hooguit een tussenoplossing. Witte pomphouders zien meer in rekeningrijden.

Oplopende kosten
Erik de Vries van de Vereniging van Witte Pomphouders (Nove) erkent dat ook hij de omzet ziet toenemen met het stijgen van de brandstofprijzen. Toch is hij niet echt blij. "Onze leden moeten zelf ook die brandstof aankopen, inclusief accijns, en die lopen steeds verder op."

Of je fiscale maatregelen moet inzetten om commerciële fluctuaties als gevolg van veranderende olieprijzen vraagt hij zich echter af. "Auto's worden zuiniger en ik denk dat dat aspect nog niet mee is genomen. Daardoor mensen met een zuiniger auto met het huidige prijsniveau per saldo met een auto van 1 op 15 even veel geld kwijt aan brandstofkosten als 20 jaar geleden."

Tussenoplossing
Een wiebeltaks is wat De Vries betreft hooguit een tussenoplossing. "Uiteindelijk moet je naar een beprijzing van de autokosten op tijd en plaats en dat gaat niet met accijnzen. Waar je eigenlijk naartoe moet is een vorm van rekeningrijden. Dan zou je de accijnzen kunnen afbouwen, waardoor je sowieso minder invloed hebt op de brandstofprijzen en de prijzen van het rijden meer worden bepaald door wanneer en waar je rijdt."

Het teruggeven van het kwartje van Kok is een sympathieke gedachte, meent De Vries. "Maar we weten allemaal dat die accijnzen in de algemene middelen terecht komen. Als je het kwartje van Kok teruggeeft, dan moet het ergens anders vandaan komen. We hebben in Nederland nog steeds geen overschot. Dat is de keerzijde ervan."

Gerelateerde artikelen