Petra Grijzen6 aug '12 17:14Aangepast op 6 aug '12 22:59

Vakantiedagenwet geldt wel heel vaak niet

Auteur: Fleur de Bruijn

Volgens de wet mogen vakantiedagen niet meer worden opgespaard. Maar daar trekken een hoop cao's zich niets van aan. Werknemers kunnen vaak alsnog hun vakantiedagen vijf jaar opsparen.

Dat blijkt uit een cao-overzicht van werkgeversadviesvereniging AWVN. Sinds dit jaar is de vakantiewetgeving gewijzigd. Werknemers krijgen nog maar anderhalf jaar om de twintig vakantiedagen, waarop zij volgens de wet ieder jaar recht hebben bij een voltijdbaan, op te maken. Tot dit jaar gold nog een verjaringstermijn van vijf jaar, die bovendien pas inging ná het jaar van toekenning van de vakantiedagen. Dat hield in dat de vakantiedagen van 2012 tot uiterlijk 31 december 2017 zouden blijven staan.

Vakantiestuwmeren
Het Financieele Dagblad schrijft dat de drie Nederlandse vakcentrales FNV, CNV en MHP deze wetswijziging niet met gejuich hebben ontvangen. Zij vinden onder meer dat de vakantiedagen een bedrag in loon uitdrukken en dat dit dus niet zomaar van een werknemer kan worden afgepakt, zoals het loon op een spaarrekening ook niet zomaar kan verdwijnen. Deze wet is ontworpen om, zoals het kabinet het noemt, vakantiestuwmeren tegen te gaan.

Afwijking in cao
Maar nu blijkt dat in een groot aantal cao’s is vastgelegd dat de oude regeling van kracht blijft. Uit het cao-overzicht van AWVN blijkt dat dit jaar in 137 van alle 241 tot eind juli afgesloten cao’s afspraken zijn gemaakt over het vervallen van vakantiedagen. Daarvan wordt in 63 procent van de gevallen de nieuwe vervaltermijn van anderhalf jaar bevestigd, terwijl in 37 procent de oude verjaringstermijn van vijf jaar wordt gehandhaafd.

Bij nog eens 17 procent van die cao’s werd volgens AWVN ‘iets anders’ overeengekomen, bijvoorbeeld een verjaringstermijn van meer dan anderhalf, maar minder dan vijf jaar. Ook kan zijn afgesproken dat werkgevers en bonden op een later tijdstip of in de volgende cao een definitieve afspraak over de vervaltermijn maken.

“Voor de werknemers waar de verlenging in de cao niet goed geregeld is, geldt de wet. De wet zegt dat de vakantiedagen na een bepaalde tijd vervallen. De werkgever moet zich aan de wet houden, behalve als er een afwijking is vastgelegd in de cao.” Dit zei de onafhankelijk cao-deskundige Harry Vogels vandaag tegen BNR’s Petra Grijzen.

Verjaringstermijn
Vogels verwacht dat de wet in een groot aantal cao’s zal worden overruled, zoals de cao voor de zorg waarin de verjaringstermijn op vijf jaar is gebleven. “De wet is buitengewoon gecompliceerd, want men maakt onderscheid tussen de oude rechten, de wettelijke en de bovenwettelijke dagen. De nieuwe wet geldt namelijk alleen voor wettelijke vakantiedagen. De werkgever moet dus drie verschillende administraties bijhouden.”


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen