Wetenschap Vandaag8 mrt '16 16:34

Goede burgers leren boeken lezen

Auteur: Mark Beekhuis

We zetten nu sterk erg in op rekenonderwijs. Dat is goed voor de arbeidsmarkt. Maar voor de democratie is het essentieel dat we ook vol inzetten op taalonderwijs en het lezen van literatuur.

Een Friese vierling, die in 1964 voor het eerst naar de lagere school ging. "Dat de eerste rekenles aan v.l.n.r. Willem, Ietje, Dirkje en Meint was gewijd, ligt voor de hand", meldt het ANP-archief.
Een Friese vierling, die in 1964 voor het eerst naar de lagere school ging. "Dat de eerste rekenles aan v.l.n.r. Willem, Ietje, Dirkje en Meint was gewijd, ligt voor de hand", meldt het ANP-archief.

Er zijn felle politieke debatten gevoerd over de rekentoets. Diezelfde felheid zouden we ook moeten hebben rond het taalonderwijs. Scholen krijgen een steeds belangrijkere rol in de burgerschapsvorming.

Dat kun je doen met lessen die toch al gegeven worden. Maar niet alle vakken zijn daarvoor geschikt. Taalverwerving en literatuuronderwijs kunnen daar aan bijdragen, blijkt uit onderzoek van Bram Eidhof, die binnenkort promoveert aan de Universiteit van Amsterdam. Terwijl de rekenles er niets aan helpt.

We moeten daarom weer meer inzetten op taal- en literatuuronderwijs, concludeert Eidhof. "Ik denk uiteindelijk wel dat dat verstandig is. Het is altijd een worsteling om al die doelen te combineren in de weinige tijd die beschikbaar is. Maar als we taalonderwijs en burgerschapsonderwijs veronachtzamen, als we daar te weinig aan doen, kunnen we mensen weliswaar goed opleiden voor de arbeidsmarkt, maar lopen we het risico dat ze zich politiek machteloos voelen, dat ze gefrustreerd raken, of dat we onze democratie onvoldoende waarborgen, omdat mensen simpelweg niet goed genoeg snappen hoe de democratie werkt en welke rol zij daar zelf in kunnen spelen."


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen