Wetenschap Vandaag11 dec '14 16:34

Wetenschap Vandaag | Onderwijs leidt ook tot ongelijkheid

Auteur: Mark Beekhuis

Onderwijs is de afgelopen 50 jaar gebruikt om meer gelijkheid tussen mensen te creëren. Maar onderwijs heeft óók gezorgd voor meer ongelijkheid.

Leerlingen van groep 1/2 van De Parkschool in de Utrechtse wijk Lombok op hun eerste schooldag (Foto: ANP)
Leerlingen van groep 1/2 van De Parkschool in de Utrechtse wijk Lombok op hun eerste schooldag (Foto: ANP)

Als je er vanaf een afstandje naar kijkt, dan is duidelijk te zien dat onderwijs de kansen eerlijker heeft verdeeld. Behalve de laatste jaren, zegt Maarten Wolbers. Morgen houdt hij zijn oratie aan de Radboud Universiteit.

Onderwijs vormt een scheidslijn in de samenleving, zegt hij. Want je opleidingsniveau heeft grote invloed op je maatschappelijke positie. Onderwijs vergroot de ongelijkheid.

Daarbij blijken de vele onderwijshervormingen effect te hebben gehad op de gelijke kansen. Wolbers noemt de invoering van het studiehuis, en van het VMBO. Het effect van het sociaal leenstelsel wil hij de komende jaren onderzoeken.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen