Bouw & Woningmarkt9 nov '17 06:41Aangepast op 9 nov '17 07:54

Woningbezit werkt door in opvattingen

Auteur: BNR Webredactie

Politieke en andere voorkeuren worden nadrukkelijk beïnvloed door het kopen van een huis. Huizenkopers hebben baat bij stijgende woningprijzen. Hoe meer het beleid overhelt naar de koopkant, hoe groter de kloof tussen huurders en kopers wordt, concludeert Stéfanie André van Tilburg University in haar proefschrift.

(ANP LEX VAN LIESHOUT)

Huiseigenaren bouwen woonvermogen op door hypotheekaflossing en eventuele prijsstijgingen en de woonlasten van een hypotheekvrij huis liggen aanzienlijk lager. In veel Europese landen is de koopsector gestimuleerd met de verkoop van sociale huurwoningen liberalisering van de hypotheekmarkt en de inzet van de hypotheekrenteaftrek. Ook mensen met een lager inkomen kregen daardoor de mogelijkheid om huiseigenaar te worden, met alle politieke gevolgen van dien.

Verzorgingsstaat

In landen met een grote invloed van de markt op het eigenwoningbezit - zoals de VS - gaat een koper eerder naar de stembus dan een huurder met dezelfde kenmerken. Landen met meer financiële voordelen van het bezitten van een huis, zoals Nederland, kennen een groter contrast in de opvattingen tussen kopers en huurders. Europese huiseigenaren zijn over de hele linie vaker tegenstander van uitbreiding van de verzorgingsstaat dan huurders.

Onzekerheid door woningbezit

De economische crisis van 2008 maakte duidelijk dat eigenwoningbezit ook onzekerheid met zich meebrengt: 34 procent van de woningen stond op een gegeven moment onder water. In 2012 was de onzekerheid voor kopers meer dan bij voorgaande verkiezingen van invloed op de uitgebrachte stem. Partijen die pleitten voor een groter sociaal vangnet (GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP) trokken relatief veel stemmers met een negatief woonvermogen, de VVD trok als pro-woningmarktpartij kiezers door in te zetten op een aantrekkende woningmarkt.

André verdedigt haar proefschrift The two sides of homeownership: security and insecurity op 10 november in Tilburg.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen