Bouw & Woningmarkt9 nov '17 07:34Aangepast op 9 nov '17 15:22

Onvrede bij woningcorporaties om administratiekosten

Auteur: Wesley Schouwenaars

Woningcorporaties zeggen op kosten gejaagd te worden door de nieuwe woningwet. Ze moeten veel meer administreren, hebben daarvoor extra mensen nodig en moeten de waarde van hun woningen bepalen met hulp van externen, wat veel geld kost.

Volgens koepelorganisatie Aedes kunnen hierdoor jaarlijks tweeduizend sociale huurwoningen minder worden gebouwd. Er zou sprake zijn van een lastenverzwaring van driehonderd procent.

Marnix Norder, voorzitter van Aedes zegt dat de Woningwet op zichzelf prima is, maar dat de kosten in de praktijk veel hoger uitvallen dan vooraf is berekend. 'Toen de wet werd geïntroduceerd hebben we een kostenindicatie gevraagd. Daar kwam uit dat het ongeveer 28 miljoen euro zou zijn. Dat is nu 90 miljoen geworden. Dat betekent dat er iets is gedaan op een manier die niet de bedoeling was.'

Inefficiëntie

De extra kosten komen volgens Norder met name voort uit inefficiëntie. Hij noemt een voorbeeld waardoor de kosten veel hoger uitvallen dan waar rekening mee werd gehouden. 'Als je woningen hebt dan moet je weten wat ze waard zijn. Dan moet je ze taxeren. Door de diverse vragen van diverse overheidsinstanties moeten wij die taxatie op zes manieren laten uitvoeren. Niet slechts één keer.'

CDA-Kamerlid Erik Ronnes zegt dat hij niet verrast is door de conclusies van AEDES. 'Het bevestigd wel het beeld dat ik heb van de geluiden die ik tijdens mijn werkbezoeken hoorde de afgelopen jaren. De kosten zijn buitenproportioneel. Voor een deel is het zo dat je bij de invoering van nieuwe wetgeving tijdelijk extra kosten hebt. Het mag niet de bedoeling zijn dat nieuwe wetgeving wordt gemaakt om extra kosten op te leveren. We moeten goed kijken naar hoe effectief en doelmatig die wetgeving wordt en is geïmplementeerd.'

Maatregelen zijn 'holder de bolder' ingevoerd

Volgens Ronnes is er bij de invoering van de nieuwe Woningwet te snel gehandeld, waardoor helemaal niet goed gekeken is naar de effectiviteit van de nieuwe maatregelen. 'Tijdens de invoering van de Woningwet zijn er holder de bolder allerlei maatregelen ingevoerd zonder dat de tijd is genomen om te kijken hoe het effectief en goed ingevoerd kon worden. We moeten de minister er op aanspreken dat er een aantal verbeteringsmaatregelen gaan plaatsvinden.'

Rapport naar de Tweede Kamer

Aedes heeft in het rapport 'Effecten van de Woningwet op regeldruk voor corporaties' de huidige situatie in kaart laten brengen. De koepelorganisatie stuurt het onderzoek vandaag naar minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en naar de Tweede Kamer. 'We willen een paar wegen bewandelen', zegt Norder. 'Dit rapport is daar één van. Daarnaast willen we samen met de betrokken overheden een traject ingaan om samen stappen te zetten om de kosten terug te brengen. Ik merk dat de overheden daar ook wel oor naar hebben.'

Gerelateerde artikelen