Bouw & Woningmarkt23 jul '18 08:20Aangepast op 23 jul '18 13:30

Natuurbeschermingsregels zitten verduurzaming woningen in de weg

Auteur: BNR Webredactie

Natuurbeschermingsregels zitten de verduurzaming van woningen in de weg. Volgens advies- en ingenieursbureau Arcadis zou de verduurzaming van bijna twee miljoen huizen vertraging op kunnen lopen doordat huiseigenaren en corporaties stuiten op regels die bedoeld zijn om de natuur te beschermen.

'Je moet vooraf onderzoek doen om achteraf te kunnen aantonen dat je te goeder trouw gehandeld hebt', vertelt Matthé van Baalen van Arcadis. De wet voorkomt hiermee dat er bij een verbouwing nesten van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen verloren gaan. 'Je bent verplicht om vooraf onderzoek te doen en voor vijf miljoen woningen kost dat veel tijd en geld', zegt Van Baalen, die heeft berekend dat dit probleem veertien miljard euro kan gaan kosten. Sijas Akkerman, directeur van Natuur en Milieu Noord-Holland, ziet dat het probleem h'm vooral zit in de isolatie van woningen. 'Isolatie sluit alle kieren en gaten in het huis, terwijl die dieren daar juist overwinteren of slapen.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen