Bouw & Woningmarkt16 jan '19 13:53

'Zonder regie vanuit het Rijk komen we niet aan die 75.000 woningen'

Auteur: BNR Webredactie

Er moet meer regie vanuit het Rijk komen, anders kunnen jaarlijks geen 75.000 nieuwe woningen gerealiseerd worden. Dit zegt bestuursvoorzitter Job Dura van bouwbedrijf Dura Vermeer. Woningbouw is nu te decentraal belegd en volgens Dura sturen provincies en gemeentes te veel op binnenstedelijk bouwen. En dat leidt tot woontorens, kleine en dure woningen en langdurige projecten. Bovendien is er in de steden een tekort aan bouwlocaties.

Dura zegt dat er echter voldoende mogelijkheden zijn aan de stadsranden: 'Er zijn genoeg restlocaties waar je gemakkelijk en snel op korte termijn goedkope koop- en huurwoningen kunt realiseren.' Het huidige beleid, het sluiten van akkoorden tussen Rijk en lagere overheden, heeft zich volgens Dura 'nog niet vertaald naar de werkvloer'. Dura acht het onwaarschijnlijk dat de bouwsector uit zichzelf woonvoorraad gaat ontwikkelen, de bal ligt dus bij het Rijk.

LUISTER OOK: Overheid moet regie over woningbouw in eigen hand nemen

LUISTER OOK: 'Die 75.000 woningen per jaar komen er'

LUISTER OOK: Grondeigenaren blijven op hun grond zitten

ANP REMKO DE WAAL
ANP REMKO DE WAAL (ANP / REMKO DE WAAL)

Gerelateerde artikelen