Bouw & Woningmarkt21 jan '19 08:42Aangepast op 21 jan '19 09:52

'Conjunctuur en provinciaal beleid grote aanjagers stijging bouwkosten'

Auteur: BNR Webredactie

In het derde kwartaal van 2018 zijn de prijzen van nieuwbouwwoningen met 17 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Nico Rietdijk, directeur van de NVB, de vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers, onderkent de prijsopdrijvende effecten van de voorbije crisis en de vergrijzing op de bouwkosten, maar verwacht hij een voorzichtige afkoeling van de prijsstijging naar zo'n 10 tot 11 procent. 'Als er minder druk komt op de arbeidsmarkt, zal de druk op de prijzen wat afnemen.'

De sector kan de enorme vraag naar nieuwbouw simpelweg niet aan, zegt Rietdijk, waardoor het aantal verleende bouwvergunningen begint terug te lopen. 'We komen handjes tekort en veel vraag en weinig aanbod zorgt voor hogere bouwkosten. We hebben natuurlijk wel een enorme slag gemaakt: de nieuwbouw van tegenwoordig is helemaal toekomst-proof, maar dat vergt natuurlijk wel weer nieuwe investeringen.' Binnen de EU was alleen in Slovenië de stijging groter dan in Nederland.

Gerelateerde artikelen