Bouw & Woningmarkt13 feb '19 08:01

'Aangescherpte privacywetgeving belemmert aanpak woonfraude Amsterdam'

Auteur: BNR Webredactie

Woningcorporaties in Amsterdam hebben op grote schaal last van woonfraude. Naar schatting wordt tussen de 10 procent en 20 procent van de sociale huurwoningen in de hoofdstad illegaal onderverhuurd. En daardoor slibt de Amsterdamse woningmarkt nog verder dicht, blijkt uit een inventarisatie van het Financieele Dagblad. De woningen worden zomaar voor drie tot vier keer hun waarde doorverhuurd, zegt Coen Springelkamp van woningcorporatie Ymere. 'Juist mensen met een bescheiden inkomen zijn de dupe van deze fraude.'

Volgens Ymere wordt bij 8 tot 10 procent van de 40.000 woningen die de corporatie onder haar hoede heeft gefraudeerd, maar Springelkamp erkent dat niet alle gevallen op dit moment in beeld zijn. 'Fraudeurs worden steeds inventiever om onder de radar te blijven, omdat ze zelf ook door hebben dat de kans groter wordt dat ze gesnapt worden op het moment dat ze meer opvallen.' De oplossing zit volgens Springelkamp in betere samenwerking, maar de aangescherpte privacywetgeving maakt die er niet bepaald makkelijker op. 'Organisaties als de gemeente Amsterdam zijn heel bang om gegevens te delen.'

Lees ook: : Amsterdam slibt dicht door woonfraude

Gerelateerde artikelen