Bouw & Woningmarkt26 feb '19 06:56

Gemeenten in zwaar weer

Auteur: BNR Webredactie

De financiële positie van zeker een kwart van alle gemeenten is bijna niet houdbaar meer en dreigt alleen maar slechter te worden. Dat blijkt uit een analyse van adviesbureau BDO. Een nieuwe economische crisis zouden deze gemeenten financieel dan ook niet overleven.

Gemeentelijke begrotingen staan onder druk door uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en het helpen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - taken die gemeenten dankzij de decentralisatie sinds 2015 erbij hebben gekregen. Gemiddeld gaat 40 procent van de gemeentelijke begroting op aan die maatschappelijke hulp, in 2017 gaven de 388 gemeenten samen 24 miljard euro daaraan uit. Vooral krimpgemeenten hebben het zwaar: zij kunnen hun grondbezit niet verzilveren. In 2021 komt het Rijk met een nieuwe verdeelsleutel: gemeenten die veel moeten uitgeven aan maatschappelijke ondersteuning krijgen een hogere bijdrage van het Rijk krijgen dan gemeenten waar die problematiek minder speelt.

Gerelateerde artikelen