Bouw & Woningmarkt10 sep '19 07:35

'Investering in woningbouw alléén is niet genoeg'

Auteur: BNR Webredactie

De Neprom is blij dat het kabinet twee miljard euro uittrekt voor de woningbouwsector. Maar de investering alleen is niet genoeg. Die zak geld direct in stenen steken is volgens de branchevereniging van projectontwikkelaars 'beleid van gisteren'. Volgens Neprom-voorzitter Desirée Uitzetter is een veel integralere benadering nodig. 'De uitdagingen zijn enorm.'

Ze pleit daarom voor veel meer samenwerking tussen publieke en private partijen. 'We moeten onze schouders zetten onder de problemen met de druk op de woningmarkt, die op regionale schaal speelt. Tegelijkertijd moeten we verduurzamen: we moeten de energietransitie een plek geven, de nieuwe gebieden goed aansluiten op duurzame mobiliteit én we moeten zorgen dat het groen veel beter terugkomt in de stad.

Prinsjesdag

De miljarden voor de woningbouwsector lekten vorige week uit, officieel treedt het kabinet op Prinsjesdag met de plannen naar buiten. Met een fonds van een miljard euro wil de overheid de woningnood aanpakken. Uit dat fonds kunnen gemeenten subsidies krijgen voor nieuwbouwprojecten en kunnen woningcorporaties rekenen op belastingvoordelen als zij gaan bijbouwen.

(ANP KOEN VAN WEEL)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen