Bouw & Woningmarkt14 nov '19 07:25Aangepast op 14 nov '19 13:51

RIVM: te weinig ruimte om woningen te bouwen

Auteur: BNR Webredactie

Ondanks alle stikstofmaatregelen van het kabinet is er nog steeds te weinig ruimte om voldoende woningen te bouwen in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht. Dit blijkt uit doorrekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, RIVM. Andere provincies hebben juist meer ruimte dan nodig is. Of de woningbouwplannen in de Randstad kunnen doorgaan, blijft dus onzeker.

RIVM trekt andere conclusies dan Kabinet

Volgens politiek verslaggever Laurens Boven is het RIVM genuanceerder dan de politiek. Weliswaar stond in de brief van Rutte dat het met name in de regio Den Haag-Leiden onzeker is hoeveel woningbouw deze maatregel oplevert, is het RIVM daar veel meer uitgesproken over. Volgens het RIVM is het zelfs in grote delen van de Randstad onzeker en zit de winst voor de woningbouw verspreid over het land. 'Net op de plekken waar de meeste huizen nodig zijn, zijn de mogelijkheden het geringst'.

'Het Kabinet zegt wel dat die 75.000 woningen wel gehaald worden, maar als je ze op plekken zet waar de mensen niet wonen, dan heb je er weinig aan. Dit wordt een heel belangrijk punt in het debat vandaag', zegt Boven.

Het is maatwerk in de Randstad

Het hoofd Centrum Milieukwaliteit en onderzoekers Kees van Luijk van het RIVM noemt de conclusie dat er niet veel ruimte is helder. Hoeveel ruimte er precies is, is moeilijk te zeggen: 'Dat is alleen te zeggen wanneer je een en ander op concrete bouwplannen gaat toetsen.' Omdat daar gen tijd voor was, heeft het RIVM gekeken wat een aannemelijke verdeling van de nieuwbouwwoningen is. 'Dat zijn allemaal hele globale berekeningen, als je zulke analyses heel zorgvuldig wil doen ben je weken kwijt'. Volgens Luijk is de belangrijkste conclusie dat het maatwerk in de Randstad is. Op de vraag of beperking van de maximumsnelheid enig soelaas in de Randstad biedt, antwoordt Luijk dat dat lokaal nog best wel eens problemen zou kunnen opleveren.

RIVM-conclusies

Het RIVM heeft in de berekeningen het effect van de stikstofdepositie per Natura 2000 gebied doorgerekend. Op korte termijn neemt de stikstofdepositie door een verlaging van de maximumsnelheid af naar 1,6 mol N/ha/jr (mol stikstof per hectare per jaar) terwijl de behoefte aan salderingsruimte van de stikstofdepositie voor woningbouw 0,3 mol N/ha/jr is. In het algemeen lijkt er voldoende ruimte te zijn voor woningbouw. Bij lokale uitwerking kan dit echter anders zijn, stelt het RIVM.

RIVM: te weinig ruimte om woningen te bouwen
RIVM: te weinig ruimte om woningen te bouwen (ANP KOEN VAN WEEL)

Overige maatregelen

Daarnaast zijn andere maatregelen bekeken:

Geen snelheidsverlaging in de avond en nacht (19.00 - 6.00 uur) vermindert het effect van snelheidsverlaging met ongeveer 20 procent

Voermaatregelen: vermindering van de stikstofdepositie met 5,4 mol N/ha/jr

Warme sanering varkenshouderij: vermindering van de stikstofdepositie met 2,6 mol N/ha/jr

Reservering van 30 procent van de vermindering van de stikstofdepositie per maatregel, ten behoeve van natuurherstel

Kortom: verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen vermindert de stikstofdepositie op korte termijn, verdere maatregelen in de landbouw leveren op iets langere termijn – vanaf eind 2020 – verdere reductie van stikstof op. Door bouwplannen voor woningen en infrastructuur neemt de stikstofdepositie echter weer toe. Deze toename van depositie door woningbouw is op de meeste locaties kleiner dan de depositiewinst door snelheidsverlaging.

Gerelateerde artikelen