Bouw & Woningmarkt15 apr '20 12:35

55.000 huurwoningen versneld van gas af

Auteur: BNR Webredactie

Woningcorporaties en warmtebedrijven hebben een akkoord bereikt over het versneld van het gas afhalen van 55.000 huurwoningen. Het lijkt vooral een inhaalslag, aangezien 100.000 woningen volgens het Klimaatakkoord over twee jaar van het gas af moeten zijn.

Tot nu toe liep de uitvoering behoorlijk stroef, al wil Tonny van de Ven, waarnemend voorzitter van vereniging voor woningcorporaties Aedes, niet spreken van een inhaalslag. 'Die honderdduizend gaat niet alleen over warmtenetten, maar ook over warmtepompen en renovaties. Dit is een onderdeel van die honderdduizend. We hebben als branche best snel met elkaar in beeld gebracht welke woningen op warmtenetten kunnen worden aangesloten.'

Lees ook | Liveblog Coronacrisis

Uitwerken

Daarna was het zaak om in een razend tempo met de aanbieders van warmtenetten aan de slag te gaan en dat is volgens Van de Ven in een paar maanden gelukt. 'En dat is best wel snel. Er zitten 35 corporaties aan tafel, die de afspraken ook gaan uitvoeren. Die corporaties hebben de appartementencomplexen en woningen aangewezen die onder die 55.000 vallen. Ze zullen de gemaakte afspraken uitwerken voor de projecten in hun gemeente.'

Dossier | Coronavirus

Tempo omhoog

Belangrijk uitgangspunt blijft dat de huurder er de facto financieel niet op achteruit gaat, zegt Van de Ven. 'Aansluitingskosten worden door de woningcorporaties betaald en gedeeltelijk afgesubsidieerd door deze regeling. 'Dat maakt het ook mogelijk om het tempo te verhogen, de schaal te vergroten en inkoopvoordelen te genereren. Die dingen maken het bij elkaar allemaal haalbaar.'

Woningen van Ymere in Amsterdam
Woningen van Ymere in Amsterdam ( ANP)

Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen