Bouw & Woningmarkt23 sep '21 13:34

Rijksbouwmeester: miljard woningbouw is druppel op gloeiende plaat

Auteur: Mark vanHarreveld

'Een miljard euro voor woningbouw is een druppel op de gloeiende plaat', zegt de nieuwe Rijksbouwmeester Francesco Veenstra in BNR Zakendoen. Met één miljard euro kun je volgens Veenstra iedere woning tot 2030 van een nieuw toilet voorzien, het is vergelijkbaar met 6.000 sociale woningen. 900.000 woningen tot 2030 vraagt om veel meer investeringen.

Luister terug | Woonprotest: Aanpak woningcrisis absoluut onvoldoende

Bouwprocessen versnellen

'Met één miljard euro kun je iedere woning tot 2030 van een nieuw toilet voorzien, het is vergelijkbaar met de bouw van 6.000 sociale woningen. Wil je 900.000 woningen tot 2030 bouwen, dat vraagt om veel meer investeringen', zegt Veenstra.

Volgens Veenstra moet er niet alleen méér geïnvesteerd worden, maar moeten bestaande gelden, zoals die voorgenomen één miljard, gerichter besteed worden. Bijvoorbeeld om gemeentelijke of provinciale verstrekking van bouwvergunningen te smeren. 'De meeste impact wordt bereikt op lokaal niveau, er is stagnatie bij gemeenten en provincies met bouwvergunningen, investeer dat miljard daarin.'

Luister terug | 'Woningbouw dreigt vast te lopen als gemeenten geen gronden kopen'

Kwantiteit is geen kwaliteit

De architecten hebben de Bouwalliantie van juni vorig jaar niet ondertekend, daar was Veenstra bij betrokken als toenmalig hoofd van BNA, de Bond van Nederlandse Architecten. 'We hebben juist niet getekend omdat het aspect kwaliteit te weinig aandacht kreeg in dat document. We zijn toen in gesprek gegaan met woonkoepel Aedes om de kwaliteit op de lange duur daarin gegarandeerd te krijgen.' Volgens Veenstra staat het bouwen van grote volumes huizen namelijk op gespannen voet met de kwaliteit: 'Als je nu een woning neerzet en niet op de juiste plek, dan heb je daar de komende honderd jaar last van.'

Luister terug | Huurders betalen jaarlijks honderden euro's te veel

Woningtekort niet enige oorzaak crisis

Volgens Veenstra is het woningtekort niet de enige oorzaak van de huidige wooncrisis, maar is het een veelkoppiger monster. 'Meer aspecten hebben invloed op de huidige wooncrisis. Er is een tekort aan woningen, maar geld is goedkoop, en het concept van wonen als belegging - met winst voor een beperkte groep mensen - speelt daarin een belangrijke rol.' Overigens is Veenstra van mening dat er meer woningen moeten komen: 2 miljoen tot 2050. 'We moeten een verdere horizon nemen.'

Luister terug |Kantoren en woningen mogelijk duurder door tegenvallende opbrengsten

Eerste binnenstedelijk

De Rijksbouwmeester acht het op termijn weliswaar 'onvermijdelijk' om in groene gebieden te bouwen, maar raadt aan eerst in stedelijke gebieden te starten: 'Daar ligt al infrastructuur'. Volgens Veenstra kunnen er tussen de 800.000 en 1 miljoen woningen in binnenstedelijke gebied gerealiseerd worden. Maar nogmaals, 'de gemeentelijke apparaten moeten versterk worden, dan volgt de versnelling.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen