Bouw & Woningmarkt18 okt '21 08:30Aangepast op 19 okt '21 03:46

Woningcorporaties in het nauw door hoge kosten materiaal en arbeid

Auteur: BNR Webredactie

Bouwprojecten van woningcorporaties lopen forse vertraging op of komen zelfs financieel niet rond. Dat is het gevolg van de stijgende kosten van bouwmaterialen en arbeid, zeggen verschillende woningcorporaties tegen BNR. De gevolgen zijn volgens hen enorm.

Het gebrek aan bouwmaterialen en arbeid brengt woningcorporaties in de problemen, terwijl het tekort aan huizen juist enorm is. Coen Springelkamp van corporatie Ymere: 'We maken ons wel zorgen. De gemiddelde bouwkostenstijging per jaar is twee à drie procent, maar we hebben nu een stijging tussen de zes en tien procent. Dat betekent dat we bij projecten die nog moeten starten, eerst kijken of we nog wel kunnen beginnen met de bouw.'

Luister terug | Huidig woonbeleid vergroot kloof tussen sociale en vrije huur

Remi van Paassen, manager ontwikkeling en acquisitie bij corporatie Eigen Haard, constateert daar dezelfde problemen. 'De impact op het aantal woningen dat we willen bouwen is groot. Bijna elk project loopt vertraging op door gestegen bouwkosten. De aannemer kan het niet meer voor die prijs doen, dus dan moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt. Ook moet er worden gekeken of er goedkoper materialen ingekocht kan worden. In het ergste geval moeten projecten worden herzien.'

Betaalbaarheid

Door de hoge kosten van materiaal en arbeid komt ook de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen die de corporaties bouwen onder druk te staan. Springelkamp: 'We zijn een non-profit organisatie. Het simpelweg verhogen van de huren als gevolg van gestegen bouwkosten is dan ook géén optie. Ook de andere knoppen waaraan we kunnen draaien zijn beperkt: zo hebben we te maken met duurzaamheidseisen en een bouwbesluit waaraan je je moet houden. Daaraan concessies doen is geen optie, dus we zoeken vooral oplossingen in efficiënter, fabrieksmatig, industrieel en modulair bouwen.'

Luister terug | Expats keren terug, huren stijgen weer

Sander Heinsman, bestuurder van woningcorporatie Portaal, ziet dat de hoge kosten ook invloed hebben op de grootte van de sociale huurwoningen die ze bouwen. 'Je ziet dat we in vergelijking met een jaar of zeven terug steeds kleiner zijn gaan bouwen. We bouwen in Leidsche Rijn appartementen van tussen de 55 en 70 vierkante meter. Die zouden een jaar of zeven geleden tussen de 70 en 90 vierkante meter zijn geweest.'

Nieuwbouw

Springelkamp verwacht dat de curve waarmee de bouwkosten stijgen weliswaar zal afvlakken, maar niet dat de kosten zullen dalen. 'Collega’s die lang in het vak zitten hebben namelijk nog nooit meegemaakt dat bouwkosten dalen. Op langere termijn zullen de hogere kosten logischerwijs kunnen leiden tot minder nieuwbouwwoningen. Immers, als je zonder dat daar extra inkomsten tegenover staan, voor hetzelfde geld minder bakstenen kunt kopen, kun je ook minder woningen bouwen. En dat is in combinatie met de wooncrisis geen fijn nieuws.'

Luister terug | Bouwprojecten vertraagd door hoge kosten

Bij andere corporaties klinkt hetzelfde geluid: als het zo doorgaat, zullen de kosten de komende jaren in de weg staan van voldoende nieuwbouw. Bij corporatie Eigen Haard ziet Van Paassen dat nu al gebeuren: 'Onze productie blijft nu ook achter bij onze doelstellingen: we willen 800 woningen per jaar bouwen, maar dat zijn er volgend jaar maar 550.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen