Bouw & Woningmarkt8 dec '21 12:59

Corporaties bezorgd over private partijen in sociale huur

Auteur: BNR Webredactie

Commerciële partijen die sociale huurwoningen bouwen hoeven aan minder regels te voldoen en kunnen na een tijd de huur verhogen, zegt de vereniging van woningcorporaties Aedes. Jan Fokkema van brancheorganisatie voor projectontwikkelaars NEPROM noemt het echter een 'non-issue'. 'Het is een opzichtige truc van corporaties en gemeenten om commerciëlen in het verdomhoekje te zetten.'

(Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon)
(Foto: ANP / Hollandse Hoogte / Hans van Rhoon)

Volgens Aedes bouwen private partijen vaak kleinere huizen en verhuren ze die op de maximale huurgrens. 'Woningen die door beleggers worden verhuurd moeten aan dezelfde regels voldoen als die van woningcorporaties,' verweert Fokkema zich. 'We moeten voldoen aan het woningwaarderingsstelsel, waarin de huur bepaald wordt die je maximaal mag vragen.'

Lees ook | Woningcorporaties in het nauw door hoge kosten materiaal en arbeid

Eigenaar van de grond

Aedes en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) geven aan dat de private partijen na een paar jaar de sociale huurwoning overhevelen naar de koopsector of de vrije huursector. Gemeenten kunnen daar weinig tegen doen, omdat de grond in handen is van een ontwikkelaar. 'Er is geen onderzoek naar gedaan,' vertelt Fokkema. 'En het is niet zo dat je zomaar woningen kan onttrekken aan de sociale huurvoorraad. Er is ook geen bewijs dat het op grote schaal gebeurt.'

De woningbouwopgave is groot, brengt Fokkema in. 'Die verhuurdersheffing moet worden afgeschaft. In ruil daarvoor moeten veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Dat is onze gezamenlijke opgave.'

Lees ook | 'Huidig woonbeleid vergroot kloof tussen sociale en vrije huur'

Gerelateerde artikelen