Bouw & Woningmarkt4 jan '22 05:31Aangepast op 4 jan '22 08:57

Bouw van duizenden tijdelijke woningen loopt vertraging op

Auteur: Wesley Weerts

Het doel om voor eind dit jaar 10 duizend tijdelijke woningen te bouwen kan de prullenbak in. Tot nu toe werd amper een kwart daarvan gepland of gebouwd, blijkt uit cijfers die BNR opvroeg bij corporatiekoepel Aedes.

Volgens Rob Haans van woningcorporatie de Alliantie komt de bouw moeilijk van de grond: 'Het echt beschikbaar krijgen van locaties is nog altijd niet op orde.' Haans zit in de taskforce Nieuwbouw Woningcorporaties die in september 2020 is opgericht met als doel om binnen twee jaar duizenden van deze flexwoningen te bouwen.

Bouw van prefab flexwoningen voor mensen die urgent een woning zoeken
Bouw van prefab flexwoningen voor mensen die urgent een woning zoeken (ANP/ERALD VAN DER AA)

'Voor de locaties ben je mega afhankelijk van gemeenten. Je hebt te maken met de besliskracht en snelheid op gemeentelijk niveau.' Ook zorgen tijdelijke woningen voor weerstand bij omwonenden omdat hun uitzicht verloren gaat of de verkeersdrukte toeneemt. In sommige gevallen verzetten ze zich tegen de komst van bepaalde bewonersgroepen. Ondanks de vertraging merkt Haans wel dat steeds meer mensen en gemeenten urgentie geven aan de bouw van tijdelijke woningen.

Huizentekort

Ook in het regeerakkoord staat dat er jaarlijks duizenden tijdelijke woningen bij moeten komen. Deze flexwoningen zijn cruciaal in de strijd tegen acute woningnood, zegt Haans. 'Je kunt zo snel de druk verlichten. We komen vandáág meer dan 300 duizend woningen te kort.' Flexwoningen zijn bedoeld voor starters, statushouders of mensen die om een andere reden tijdelijk geen dak boven hun hoofd hebben. 'Het voordeel is dat je ze snel kunt neerzetten. Bij permanente huizen duurt de realisatie van idee tot nieuwbouw gauw 5 tot 8 jaar.'

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) becijferde eerder dat er in Nederland genoeg ruimte is voor de bouw van tijdelijke woningen. Maar dat vraagt wel om zware politieke afwegingen, zegt PBL-onderzoeker Jolien Groot. Het Rijk, provincies en gemeenten moeten volgens haar afspreken onder welke voorwaarden ze locaties willen vrijgeven voor flexwonen. 'Vanuit die vraag kun je zoeken naar een geschikte locatie, in plaats van andersom.'


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen