Bouw & Woningmarkt4 feb '22 18:50

Hugo de Jonge: meer tempo, meer regie, meer woningen

Auteur: BNR Webredactie

Wonen is verreweg het belangrijkste thema bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. En terecht, zegt Hugo de Jonge, de kersverse minister Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 'Het houdt mensen uit hun slaap op dit moment. Wat we moeten doen is met veel meer tempo, regie, meer woningen neerzetten', zegt De Jonge tegen politiek verslaggever Leendert Beekman.

Over hoe hij dat gaat aanpakken, daarover is De Jonge duidelijk: 'Dat betekent stevige afspraken die ik moet maken met provincies en gemeenten over het neerzetten van woningen. Dat betekent het wegnemen van procedurele belemmeringen en dat we sneller moeten gaan bouwen. Ik hoop in maart met het plan te komen'.

Gevraagd naar het waarom van de trage voortgang in de bouw, zegt De Jonge dat er niet 'één reden is waarom het bouwen van woningen te traag gaat. Er is dus ook niet één oplossing voor, het is een veelkoppig monster. We zullen op alle fronten de zeilen bij moeten zetten'.

Publieke ruimte herwinnen

Volgens De Jonge moet een sterke regie de marktwerking vervangen: 'We hebben veel te lang gedacht dat de markt als vanzelf wel op zou lossen. Of dat het geheel aan gedecentraliseerde oplossingen als vanzelf tot een oplossing van het probleem zou leiden, dat is niet zo. We moeten de publieke ruimte eigenlijk herwinnen. En dus op inderdaad op een andere manier regie gaan voeren en dat vergt op een andere manier tot afspraken komen.'

De minister zegt dat bebouwing op boerengrond onontkoombaar is. 'Op een deel van de grond waar nu boeren zitten, moet worden gebouwd, dat kan niet anders. Dus als we willen zorgen voor voldoende woningen kunnen we niet zeggen: dat moet alleen maar in de stad, maar ook niet alleen maar buiten de stad. Het is én binnenstedelijk verdichten én ook aan de randen van de steden moet gebouwd kunnen worden.'

Ten slotte benadrukt De Jonge de streefgetallen voor de woningbouw: 'Dat zijn hele grote getallen. Maar het zal moeten. We zullen toe moeten groeien naar zo'n honderdduizend woningen per jaar. Het becijfert dat er tot en met 2030 negenhonderdduizend woningen bij moeten komen. Maar het zijn hele grote getallen. Ik kan niet toveren, maar wel heel hard werken.'

Gerelateerde artikelen