Bouw & Woningmarkt29 mrt '22 08:33

Miljoen woningen erbij voor 2030 lukt mogelijk toch wel

Auteur: BNR Webredactie

Het lijkt er toch op dat er voor 2030 bijna 1 miljoen woningen erbij gebouwd kunnen worden. Daarnaast moet het ook direct lukken om anderhalf miljoen woningen van het gas af te halen, voor die tijd. Regelmatig klinkt de vrees dat de bouwsector die enorme aantallen niet aankan. Onterecht, stelt directeur Taco van Hoek van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) in het FD.

De eerste jaren is de spanning nog aanzienlijk, maar op de middellange termijn kan de branche de opgave prima aan. Er is ook geen grootscheepse industrialisering voor nodig. Op korte termijn kunnen wel wat problemen ontstaan. Tot en met 2024 zijn 50.000 extra arbeidskrachten nodig om in dat jaar al 100.000 nieuwbouwwoningen te kunnen bouwen en tegelijkertijd hard aan de slag te gaan met verduurzaming. In de huidige krappe arbeidsmarkt is dat niet eenvoudig. Het EIB werpt dan ook de vraag op of het tempo waarin de bouw versnelt niet aangepast moet worden. Nu is er namelijk sprake van een grote sprong aan het begin van de plannen en dat is lastig waar te maken.

Lees ook | Koopwoningen onverminderd duur; maar prijsdaling lijkt onderweg

'Behoorlijke opschaling'

'Het is een behoorlijke opschaling als we naar 100.000 woningen per jaar moeten, dus de vraag is er of we wel genoeg mensen hebben', benadrukt Van Hoek. 'Om dan ook 200.000 woningen per jaar van het gas af te halen, is een serieuze opgave.' De directeur denkt echt dat het allemaal moet gaan lukken. 'Als we kijken naar de hoeveelheid arbeidscapaciteit die nodig is en de verwachte arbeidsproductiviteitsontwikkelingen, dan moeten we in 2030 in staat zijn om die capaciteit te leveren.'

(ANP / Marcel Krijgsman)

Waar moeten de arbeidskrachten vandaan komen?

Van Hoek denkt dat veel arbeidskrachten uit het buitenland gehaald kunnen worden. 'Maar de belangrijkste bronnen zijn de opleidingen. In tijden dat het economisch minder gaat in de bouw, drogen die opleidingen sterk op. Maar als het goed gaat in de bouw, zien we - de laatste jaren - dat het aantal leerlingen weer flink toenemen. Dat is op termijn de belangrijkste bron van instroom. We hebben dan ook niet veel meer nodig uit andere sectoren', volgens Van Hoek.

Lees ook | Meer 'Haagse druk' nodig om woningtekort aan te pakken

Dat het aantal benodigde arbeidskrachten wel gaat lukken, staat volgens Van Hoek vast. Toch is er mogelijk nog een probleem bij de vergunningsverlening. Doordat grote bouwprojecten vaak kunnen rekenen op klachten van omwonenden, is de vergunningsverlening vaak tergend langzaam. 'We hebben in dit geval alleen gekeken naar de arbeidscapaciteit, die kunnen we leveren. Maar de vergunningsverlening rondom bouwlocaties, dat zien wij als het centrale probleem om de komende jaren te kunnen opschalen. Er moeten mogelijkheden benut worden om ook op 'groene locaties' te kunnen bouwen, want met alleen binnenstedelijke appartementen bouwen, halen we de 100.000 woningen per jaar voorlopig niet', aldus de directeur van het EIB.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen