Bouw & Woningmarkt11 apr '22 23:43Aangepast op 12 apr '22 07:48

Woningcorporaties worstelen met de aanpak van woonfraude

Auteurs: Wesley Weerts en Bart van Rijswijk

Woningcorporaties hebben grote moeite om woonfraude aan te pakken. Door capaciteitsproblemen blijven zaken liggen. Tijdens corona hadden fraudeurs extra vrij spel omdat handhaven moeilijker was. Dat blijkt uit navraag van BNR bij corporaties verspreid over heel Nederland.

Volgens Woonbron gaat het om specialistisch en tijdrovend werk. Daarom geeft de corporatie prioriteit aan overlastzaken, 'waardoor we minder toekomen aan woonfraudezaken'. Ook Mitros heeft naar eigen zeggen niet de capaciteit om alle meldingen op te pakken.

Koepelorganisatie Aedes erkent dat een deel van de corporaties met capaciteitsproblemen kampt. 'De coronacrisis bemoeilijkte daarnaast handhaving aangezien het onverantwoord was om bij mensen thuis de woonsituatie te controleren', zegt een woordvoerder.

Cijfers kloppen niet

Daardoor liggen de officiële cijfers van woonfraude lager, denken corporaties. 'We konden minder vaak straatacties ondernemen, oftewel onverwacht langsgaan op adressen waar wij woonfraude vermoeden', schrijft Rochdale in een reactie.

Ook Vestia heeft 'sterk het vermoeden dat deze cijfers in werkelijkheid anders zijn'. 'Doordat het steeds moeilijker wordt om aan een woning te komen, zal bijvoorbeeld onderhuur toenemen. De coronaperiode heeft er voor ons als corporatie ook niet aan bijgedragen om signalen van woonfraude op te sporen. Zo zijn onze medewerkers door het thuiswerken minder aanwezig geweest in de wijk en vonden er geen huisbezoeken plaats.' Verder geven woningcorporaties aan dat bewoners bang zijn om woonfraude te melden.

Onder woonfraude valt bijvoorbeeld illegale onderverhuur. Maar Karin de Weijze van Woonbron ziet steeds zwaardere criminaliteit: 'Vaker worden er wapens en drugs in onze woningen gevonden. Corporatiewoningen zijn kennelijk aantrekkelijk voor criminele activiteiten.'

Gemeenschappelijke taak

Aedes vindt dat opsporen en aanpakken van woonfraude een gemeenschappelijke taak is van woningcorporaties, gemeenten en politie. Op verschillende plekken gebeurt dat, maar niet overal. Zo heeft Rochdale recent de samenwerking met de politie en gemeente Amsterdam geïntensiveerd. 'Er zijn stevige afspraken gemaakt om hier tot 2040 het aantal woningen te verdubbelen en woonfraude gerichter en harder aan te pakken.' Datzelfde geldt voor de Groningse corporatie Nijestee.

Maar bij Mitros, actief in de regio Utrecht, is de politie niet actief betrokken bij het opsporen van woonfraude, zegt een woordvoerder. 'Dat zou wel wenselijk zijn. Want het gaat om criminaliteit.'

Gerelateerde artikelen