Bouw & Woningmarkt19 mei '22 06:54

CBS: afgifte vergunningen woningbouw stevig gedaald

Auteurs: BNR Webredactie en ANP

Ondanks de krapte op de woningmarkt zijn er fors minder bouwvergunningen verleend. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werd er in het eerste kwartaal van dit jaar voor 16.600 te bouwen woningen een vergunning afgegeven. Daarmee daalde de afgifte met 13 procent in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen is volgens het statistiekbureau een indicator voor het aantal woningen dat in de nabije toekomst gebouwd wordt. Doorgaans duurt het vanaf het verlenen van een vergunning een jaar of twee alvorens een woning kan worden opgeleverd. Het ombouwen van kantoren en andere panden tot woning zitten niet in de cijfers over bouwvergunningen.

De omzet in de bouw nam wel toe. Het CBS meldt een stijging van de bouwomzet met 8,3 procent. Bij de hout- en bouwmaterialenindustrie steeg de omzet zelfs met 11,5 procent. Grond-, water- en wegenbouw presteerde met een omzetplus van 1,7 procent het minst van de bouwsector. In deze tak is al langer sprake van nauwelijks gestegen omzetten. Verder merkt het CBS op dat met name kleinere bouwbedrijven, met minder dan tien man personeel, het goed doen.

Gerelateerde artikelen